Kurumsal

1947’ye dayanan geçmişiyle Şalom Gazetesi değişik dönemlerde gazeteye ek olarak çeşitli yayınları bünyesinde barındırdı. “Gençlik”, “Çocuk” ve yayını halen her yıl sürdürülmekte olan “Panorama” gibi eklerle okurunun karşısına çıkmıştı.

Gazete 2010 yılının sonlarında aylık bir dergiyi yayınlamaya karar verdi. Şalom Gazetesi’nden bir ekip, o zamana kadar belli aralıklarda yayınladığı çeşitli dergilerle deneyim sahibi olmuştu. Bu kez daha modern bir dergi hedeflenerek, konu enine-boyuna tartışılmış ve sonunda bir karara varılarak yola çıkılmış, adı da DERGİ olarak belirlenmişti.

 

İlk sayısı Aralık 2010'da yayınlanan ve 2016'dan bu yana Suzan Nana Tarablus idaresindeki DERGİ, sürekli gelişerek muadilleriyle rekabet eden bir yayın haline geldi.

 

Genel Yayın Yönetmenimiz Suzan Nana Tarablus, kendisiyle yapılan bir söyleşide DERGİ’nin ilkelerini kapsayan duygularını şöyle dile getirdi:

“Bütün dünyayı, bütün insanları kucaklamak istedim.

Göreve geldiğim ilk günden beri bir ‘niş’ yayın veya sadece belirli bir topluluğa hitap eden bir yayın olma sınırlarının üstesinden gelerek, hümanizmi, evrenselliği ulaşabileceğim en geniş kitlelere yansıtma kaygısını taşıdım, elan taşıyorum...

‘İnsan’ olgusunu anlatırken aidiyetlerimin, toplumda herkes tarafından tanınmasını da isterim.

Kardeşlik, komşuluk, vatandaşlık ve tabii ki herkesi kapsayıcılık...

Bu bilincin yeniden hayata geçmesini sağlamak arzusundayım. Ancak o zaman, toplumların en derinlerine işlemiş nefret, öfke ve şiddete “dur” demenin olasılığına inanıyorum. Kalbimde, bizi çevreleyen dünyanın ancak barışçıl bir atmosferde yaşanılır olacağına yönelik Don Kişotvari bir inanç besliyorum.”