The Marvelous Mrs. Maisel beş Emmy Ödülü ve iki Golden Globe (Altın Küre) Ödülü ile taçlandırdı...

Zaman zaman arkadaşlarımızdan bi-ze seyredecek eğlenceli ve kaliteli bir dizi tavsiye etmelerini isteriz. Kome-di ve dönem türlerini tercih edenler için IMDb’den (Uluslararası Film Veri Tabanı) 10 üzerine 9, Amazon’dan 5 üzerine 4,5 gibi yüksek puanlar alan The Marvelous Mrs. Maiselbir çırpıda önerilebilir. Bu dizi yüksek puan al-makla kalmayıp beş Emmy ödülü ve iki Golden Globe (Altın Küre) Ödülü ile de taçlandırıldı. The Marvelous Mrs. Maisel, Emmy ödüllerinde komedi dalında En İyi Dizi seçilmesinin yanısı-ra aynı dalda En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen (Amy Sherman-Palladino), En İyi Kadın Oyun-cu (Rachel Brosnahan) ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Alex Borstein) ödüllerine layık görül-dü. Altın Küre Ödüllerinde ise En iyi Müzikal ya da Komedi Dizisi ve En İyi Kadın Oyuncu ödül-lerini kazandı.

The Marvelous Mrs. Maisel’ın öyküsü 1950’li yılların New York kentinde Upper West Side’da geçiyor. Son derece zeki, enerjik ve aydın bir Yahudi kızı olan Miriam “Midge”, geleceğini hayal ederken üniversiteye gideceğini, bir koca bulacağını, çocuklarının olacağını ve en güzel Yom Kipur1 yemeklerini düzenleyeceğini düşünüyor. Çok kısa zamanda bütün bunlar gerçekleşiyor ve ciddi bir iş adamı olma-sının yanında ileride bir stand-up şovu komedyeni olmaya çalışan kocası ve iki çocuğuyla mutlu bir yaşama başlıyor. Ne var ki, kocası onu sekreteri ile aldatıp terk edince, mükemmel dünyası yıkılıyor. Ha-zırlıksız yakalanan Midge, anne babasının evine taşınıyor. Birgün sarhoş olarak ken-disini kocasının sahne aldığı kulüpte bu-luyor. Bu sefer kocası yerine sahneye çı-kan Midge, kendine özgü üslubuyla seyir-cileri gülmekten kırıyor ve böylece kendi-sine, stand-up komedyenliği dünyasında yeni bir geleceğin kapıları açılıyor.Dizinin yaratıcısı ve yapımcısı olan Amy-Sherman Palladino’ya, eşi Daniel Pal-ladino yapımcı olarak katılıyor. Amy-Sherman Palladino aynı zamanda tanın-mış TV dizisi Gilmore Girls’ün (2000) de yaratıcısı. Dizide başrolü Rachel Brosna-han oynarken, Tony Shahoub, Alex Borte-in, Michael Zegen, Marin Hinkle ve Zac-hary Levi belli başlı diğer rolleri payla-şıyorlar. Sherman Palladino projelerinde sevdiği oyunculara defalarca rol verme-siyle tanınıyor.

Dizinin insanı kendine bağlayan diğer önemli özelliği ise karakterlerinin her birinin muazzam oyunu.

Örneğin Maisel dizisinde Susie Meyer-son rolünü oynayan Alex Borstein, Gilmore Girls’te de oynamıştı.

10 Ekim 2017’de gösterime giren dizinin ikinci sezonu için tanıtım videoları 9 Ağus-tos 2018’de gösterilmeye başlandı ve daha ikinci sezon gösterime girmeden 20 Mayıs 2018’de anlaşması üçüncü sezon için yenilendi.

The Marvelous Mrs. Maisel’ı çekici kılan un-surlar neler diye düşündüğümüzde dizinin, atmosfer, dekor, kostüm ve müzik olarak görsel ve işitsel bir şölen sunduğunu söyle-yebiliriz. Dönem açısından baktığımızda di-zinin 50’li yılları göze tüm hoş görünen ta-raflarıyla yansıttığını fark ediyoruz. Hikâye, New York’ta üst gelir seviyesine sahip Ya-hudilerin oturduğu, kültürel ve ticari açıdan gelişmiş bir bölge olan Upper West Side’da geçiyor. Bu dekor içinde hareket eden ka-rakterler son derece şık giysiler içinde, kı-yafetlerine uygun eldiven, şapka ve çanta-larla gözü doldururken, arka planda çalınan yine o döneme ait müzikler ve bazı sahne-lerde yapılan kısa dans gösterileri diziye yer yer bir müzikal havasının esintisini getiri-yor. Kamera tüm olumsuz görüntüleri oda-ğından uzaklaştırarak, seyircileri bir hayal âlemine sürüklemeyi başarıyor. Ayrıca di-zide tüm olaylar çok hızlı ilerlemese de, di-yalogların hızlı temposu, hikâyeye farklı bir enerji ve hayat katıyor.