Haber Fotoğrafı: Titus Kemeri, Roma

İtalya’nın önde gelen parlamenterlerinden biri, cesur denebilecek bir açıklama yaparak; Kudüs’teki Bet Ha-Mikdaş’a (Süleyman Tapınağı’na) ait Antik bazı ritüelik kapların* İtalya’da olabileceğini ve bunları asıl evlerine - İsrail’e iade etmeyi isteyebileceklerini öne sürdü.

Bu kapların geçmişi, Yahudi tarihinde çok önemli bir olay olan İkinci Tapınak’ın yıkılmasına kadar uzanıyor. Binlerce yıl boyunca Tapınak hazinelerinin akıbeti efsane haline geldi ve pek çok kişi bu objelerin nerede olduklarına dair pek çok spekülasyon yaptı.

Bunların İtalya bağlantısı, M.S 70 yılında Romalıların Kudüs’ü fethedip Tapınak’taki birçok eseri almasına dayanmakta. Roma’daki ünlü Titus Kemeri de dahil olmak üzere tarihî ve arkeolojik kayıtlar, Tapınak’taki kutsal Menora’yla (şamdan) geçit töreni yapan Romalı askerleri tasvir etmekte.

Heyecan verici bu son gelişme, İtalya’nın, tarihî ve kültürel bütünlüğe duyduğu köklü saygının altını çizmekte. İtalya bu eserleri iade ederse hem bu objelerin Yahudi halkı açısından önemini kabul etmiş olacak, hem de tarihî hataların düzeltilmesi yönünde bir adım atmış olacak.

Bu haber İsrail’de derin yankı buldu ve pek çok kişi bunu bir iyi niyet jesti ve İtalya ile İsrail arasındaki kalıcı bağların bir kanıtı olarak gördü. Böyle anlar, ulusların, ortak tarihi ve karşılıklı saygıyı kutlamak üzere nasıl bir araya gelerek, aralarındaki zaman uçurumunu kapatabileceklerini vurgulamakta.

* Söz konusu objeler, Tapınak’ta her gün yapılan kurban ritüelleri sırasında kullanılan kaplardır.

 Kaynak:
https://israfan.com2023/10/25/historic-gesture-italys-move-to-reunite-ancien-temple-treasures-with-israel/