1993’de İstanbul’da doğan Çağla Celayir, 2016’da Lisans öğrenimini Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı. Üniversite zamanında eğitim için Berlin’de bulunduğu sırada gittiği “Dali” sergisinden etkilenip resim kursuna gitmeye karar verdi. İstanbul’da 8 aylık bir atölye eğitiminden sonra portrelere olan ilgisini anlayıp, onun üzerinde kendi tarzını oluşturmaya karar verdi. Sonrasında pek çok karma sergiye ve fuarlara katıldı. Türkiye’de yaşayan her kadın gibi toplumun kanayan yarasını içselleştirip o duyguları birer esere dönüştürdü. Ele aldığı kadın portrelerle Türkiye’de kadına karşı bakışın nasıl daha renkli ve daha anlamlı olabileceğini gösterdi. Sanatçının, bu tutumunda, kadınların psikolojik tavırlarının yansıması da görülebilmektedir. Sanatçı “Give us our colors!” adlı sloganı ile toplumda yaşanan kadın hakları ihlallerinin artık son bulması ve kadınların yüzlerindeki renklerin artık soldurulmaması için çalışmalarında çok çeşitli renkleri kullanmaktadır.

Bize renklerimizi verin!
Bu slogan, aslında aynı zamanda bir haykırış niteliği de taşımaktadır. Sanatçı, eserlerini, cinsiyeti yüzünden dışlanan, bağnaz kitlelerin baskı ve zulmüne boyun eğmek zorunda bırakılan, eşit iş gücü ve emekle çalışıp daha düşük bir gelire zorunlu bırakılan, eğitim hakkı elinden alınan, ekonomik olarak bağımlı olmaya zorlanan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakılan, yaşama hakkına göz dikilen tüm kadınlara ithaf etmektedir.

Ayrıca sanatçı içinde bulunduğumuz zor durum nedeniyle sergiden elde ettiği gelirin belli bir kısmını AÇEV’e depremden etkilenen çocuklarımız için bağışlayacağını ve sanatın iyileştirici bir güç olacağını bildirmiştir.

Sergi Süresi: 23 Şubat 2023 - 12 Mart 2023
Schneidertempel Sanat Merkezi
Bankalar Cad. Felek Sok. No.1
Karaköy/Beyoğlu
Tel.0212 249 01 50
www.schneidertempel.org