NE OKUYALIM
Kendiyle Dost Olmak Hayatı Nasıl Kolaylaştırır?

Wilhelm Schmid / İletişim Yay. / 79 sf.

Şu içinde yaşadığımız vücudu, ruhu, benliği ne kadar tanıyoruz? Ne kadar anlaşıyoruz bu insanla, yani kendimizle? Ne kadar anlıyoruz onu, ki ona göre davranışlarımıza yön verelim, istediğimiz şeyleri yapalım, kendimizden hoşnut olalım, yaşamımızı idam edelim, en büyük yanılgımız belki sürekli kendimize karşı tutarlı olduğumuzu düşünmemiz/zannetmemiz!?

Wilhelm Schmid, zor bir işin altından kalkmış “Kendiyle Dost Olmak Hayatı Nasıl Kolaylaştırır?” diye sorarken daha başında noktayı koyuyor: “Azıcık narsisizme fazla itirazımız olmaz: Kendisini en azından birazcık seven bir insan, kendisiyle hiç başı hoş olmayan, hatta belki de kendisinden nefret eden birisinden daha fazla huzur bahşeder etrafına. Yoksa, özellikle zor zamanlarda insanlar, öncelikle dönüp bir kendilerini dinlemeseler, yönlerini nasıl çizebilirler?”