Astrolojik haritada önemli bir nokta: Chiron

Astrolojik haritada önemli bir nokta: Chiron
Astroloji

Astrolojik haritada önemli bir nokta: Chiron

Chiron (Şiron veya Kiron) kimilerine göre bir asteroid kimilerine göre de bir «centaur» diye adlandırılan bir kuyruklu yıldızdır. Chiron / Şiron bir geçiş gezegenidir. Satürn ile Uranüs arasında yerleşmiştir. Bu yönüyle Satürn’den almış olduğu enerjiyi Uranüs’e taşır. Elips şeklindeki yörüngesi yüzünden bazı burçlarda daha az ve bazı burçlarda daha uzun kalır, bir turunu ise yaklaşık 50 yılda tamamlar. Astrolojide çok çok önemli bir noktadır. Çok iyi anlaşılması gerekir.

Herkesin bir Chiron’u vardır. Chiron bizim bu hayatta alacağımız veya eski yaşamlardan getirdiğimiz benzer yaraları yeniden yaşayacağımız bize ıstırap veren, ama kendi içimizde derinden yaşadığımız, bizi yaralayan, çok acıtan, pek çok sınava tabi tutan ama içten içe kanayacak ve sonunda kabuk tutacak bir noktadır. Chiron yaralı şifacıdır. Bunun anlamı şudur: Sen yaranı sarmayı öğreneceksin bu yaşamda; öyle öğreneceksin ki, o konuda bilge olacak ve benzer sorunlar yaşayan kişilere ilham olacak, başkalarını şifalandıracak, onlara ilham kaynağı olacak, kendi ruhunu bu şekilde tekâmül ettireceksin. Çok derin bir yapıdır. Herkesin kendisinin sebep olduğu ve göremediği bir yarası vardır fakat yara şifa olur, bir başkasında can bulur. Kişi kendine şifa olamadığı konuda bir başkasına olur, şifa aynadan yansır gibi diğer kişilerden yansır ve yine kişinin kendisini bulur. Her şifa sonucu ruh özgürleşir.

Chiron sistemin bize ilerlememiz için bahşettiği bir yapıdır. Bizi bir noktada bloke edecek, içinden çıkılmaz durumlara sokacak, bizi üzecek, teste tabi tutacak, çaresiz ve ümitsiz durumlara sokacak, ama sonunda bizim silkelenmemize, güçlenmemize ve içimizdeki yaradan, en derinimizde bizi acıtan yerden sıçratarak mücadeleye, büyük bir ruhsal bilgeliğe, derin düşünceye sevk edecek ve bizlerden usta öğretmenler yaratacaktır. Chiron bir nevi kör noktamızdır, gölge yanımızdır, kabullenemediğimiz, yüzleşmekten kaçtığımız, isyan ettiğimiz, niçin / neden diye sorguladığımız yerdir.

Haritadaki Chiron’unuz ile yüzleşmek şarttır. Bu noktanın iyileşmesi asla gerçekleşmez sadece o noktayı anlayarak o alanda biz başkalarına şifa oluruz. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş hesabı gibi düşünün. Yani siz çok usta bir eğitmen haline dönüşebilirsiniz ancak oraya dönüşerek gelirsiniz içinizdeki yara sayesinde... Chiron inançla birlikte gelen şifadır ve maddesel alandan ruhsal alana geçiş kapısının anahtarıdır.

Chiron yanarak aydınlanmadır. Sizi yakan bir konudur daima. Hayatınızın yönünü değiştiren, başınıza gelen ve sizi çok sarsan bir konudur. Çünkü insanlar sevginin dilinden anlamadıklarından yanarak ıstırapla aydınlanmaya çalışırlar. Tekâmül etmek aslında kabul edilmeyeni kabul etmektir. Öngörülemez olaylardaki acı ve o acıyla gelen değişim de Chiron’dur. Bu yüzden Chiron’un bulunduğu yerde korkularımız gizlidir. Fakat burada da çok önemli korkularımız vardır. Chiron’un bulunduğu bölgede bunun farkında değilsinizdir. Göremezsiniz ve bundan kaçamazsınız. Hepimiz bu tuzağa yakalanmak zorundayızdır. Herkesin hayatında bir yarası vardır. Chiron budur. Fakat unutmayın. Chiron’da önemli birşey vardır. Yara, ancak bir başkasında yön bulursa kendisinin Chiron olamadığı bir konuda başkasına yardım eder, eğitim verir, acısını paylaşır ise burada bir ayna etkisi yaratır ve kısmen çözüm bulur. Şifa dediğimiz şey aslında ruhun özgürleşmesidir. Ve burada o tedavi ile beraber varlık aydınlanır.

Chiron çok derin bir centaur’dur. Annenize yardım ederken belki kendiniz bilinçlenirsiniz ama unutmayın, Chiron varsa kayıp kesindir.

52-54 yaşından itibaren Chiron’un verdiği acı atakları hafifler, daha bilgeleşiriz.

Tüm evlerde etkisi zordur. Farklı kavramlar ortaya çıkar. Gezegen kombineleriyle de etki verir tabii ki. Bunun dışında gökyüzü transitinin doğum haritasındaki Chiron’la olan açıları da bu noktayı zaman zaman tetikler. Yani yaşadığımız müddetçe bu acı zaman zaman hafifler, zaman zaman depreşir. Ama hep vardır, farklı dozlardadır sadece.

* Hayattan almamız gereken dersler, başa çıkmamız gereken olaylara cevap bulmak için Chiron’un bulunduğu ev ve burç konularına bakılmalıdır. Chiron’un olduğu ev ve yerleştiği burç doğuştan getirdiğimiz yaramızın hangi hayat temasında olduğunu ve kendimize şifa olamazken diğer kişilere hayatlarının hangi alanlarında yardımcı olduğumuzu gösterir. Bilinçaltımızda doğuştan getirdiğimiz yaramızı tekrar yaşayıp hatırlayabilmemizi sağlayan bir hayat içine doğarız ve seçimlerimizi yine aynı sonucu alabilecek şekilde yaparız.

* Chiron en az gezegenler kadar önemlidir ve oldukça etkilidir.

* Bilinçaltımızın en karanlık alanına ışık tutarsak, eksiklik hissettiğimiz konuları keşfeder, farkındalığımız ile başkalarına derman olmayı öğrenebiliriz.

* Haritamızın kara deliği! bu girdaba yakalanmamanız kendinizi keşfetmeniz ile önlenir! Bu noktayı keşfedin ve üzerine gidin!

* Anahtar şeklindeki sembolü, bize haritalarımızın kilit noktasını anlatır ve potansiyelimizi açma fırsatı verir.

CHIRON MİTOLOJİSİ
Yunan mitolojisine göre yarısı insan yarısı at olan, tıbbı keşfeden ve «yaralı şifacı» olarak tanınan bir yaratık. İyileştirici özelliği dışında savaşçı bir ruha da sahip olan Chiron zeki, uygar ve kibardır. Tıp bilgisi çok yüksek olmasına rağmen kendi yaralarına merhem olamaz fakat çektiği acılardan edindiği tecrübeleri başkalarının yararına kullanır. Chiron’un su perisi annesi Phylria evli olmasına rağmen Satürn tarafından kandırılmış ve ondan hamile kalmıştır. Satürn ile Phylria kendilerini ata çevirerek birleştikleri için Chiron da bu evlilik dışı ilişkiden yarı insan yarı at (sentur) olarak doğmuş ve kendisini dışlanmış hissetmiştir. Annesi onun bu görüntüsünden nefret etmiş ve onu bir mağara yakınında terk etmiştir. Chiron, yalnız büyümüştür. Hayatındaki her şeyi tek başına öğrenmeye çalışmıştır. Acılarla dönüşmüştür. Bunun sonucunda bilge ve şifacı olmuştur. Doğum haritasındaki Chiron, bazen dile getirebildiğimiz ve bazen de dile getirmekten kaçındığımız yaralarımızdır.

Şunu unutmamalıyız bazı yaralar kapanmak için değil bizi biz yapmak için varlar. Bilgeliğin sırlarından biridir Chiron.

Chiron Burçlarda nasıldır?
Koç’ta / Benlikle ilgilidir
Kendi kişiliğiyle ilgilidir. Kimlik sorunları verir. Başkalarına yardımcı olmaya başladığında kendisi de şifalanır.

Boğa’da / Sahiplenmeyle ilgilidir
Kişi değerleriyle ilgili sınanır. Bir şeye saplantılı bağlılık olabilir. Kaynakların yetmemesi endişesi vardır. Kendi değerinin farkına vardığında sahiplenme ihtiyacı dengelenir.

İkizler’de / İletişimle ilgilidir
Kendini ifade etme sorunları olur. Konuşması değişiktir. Eğitimle ve kardeşle ilgili sorun olabilir. Kendini ve duygularını doğru ifade etmeyi öğrendikçe aranılan huzur bulunacaktır.

Yengeç’te / Yuva ile ilgilidir
Genelde anneyle ilgili sorun güvensizlik olur. Şefkat gösterdikçe şefkat bularak şifalanacaktır.

Aslan’da / Yaratıcılıkla ilgilidir
Beğenilme, onaylanma arzusu güçlüdür. Takdir görememe ve gururla ilgili sıkıntı yaşanır. Başkalarına yaratıcılıkları ile yardım ederek şifalanabilir.

Başak’ta / Detaycılıkla ilgilidir
Detay takıntısı, aşırı titizlik ve sağlık sorunlarıyla ilgili sıkıntı yaşanır. Sağlık ve hizmet alanında başkalarına yardım ettikçe şifalanacaktır.

Terazi’de / İlişkilerle ilgilidir
Başkalarının onayını almaya bağımlılık sıkıntı yaratacaktır. Kararsızlık ve atalet baskındır. İlişkilerde sen-ben dengesini sağlayarak şifalanabilir.

Akrep’te / Güçle ilgilidir
Baskın olma ve çevresini kontrol etme problemi vardır. Şiddet görmüş olabilir. Cinselliğini güç olarak kullanma eğilimi olabilir. Kendi gücünün farkına varıp bunu doğru kullanarak şifalanabilir.

Yay’da / Perspektif ve İnançlarla ilgilidir
İnanç nedeniyle sorun yaşama, dışlanma, eğitim, yurt dışı ile ilgili konularda sıkıntı verir. Başına buyruk tavır vardır. Bakış açısını genişletmek ve daha açık fikirli olmak şifalanma sebebi olacaktır.

Oğlak’ta / Kontrol ile ilgilidir
Otoriteyi kabul edememe sorunları yaşar. Kariyer hayatları verimli geçer. Kişi çevre üzerinde değil, kendi üzerinde otorite ve irade gösterdiğinde şifalanır.

Kova’da / İdeallerle ilgilidir
Bir gruba ait olamama, kendini farklı hissetmeyle ilgili sıkıntı verecektir. Toplumsal faaliyetlerde aktif rol alır. İdealisttir. İdeallerine ulaşmak için başkalarının ideallerine yardımcı olmak şifa verecektir.

Balık’ta / Kurban olmayla ilgilidir
Suistimale uğrayıp kurban rolünde kalma algısı sıkıntı olacaktır. Birilerine yardım etme ve onları kurtarma güdüsü fazladır. Suçluluk duygusu yoğundur. Önce kendini kurtarıp sonra başkalarına yardımcı olmak şifa anahtarı olacaktır.