Bir doğum haritasında elementlerin de gezegenler kadar önemi vardır. Element kombinasyonu sadece natal haritada değil, solar return (güneş dönüşü), progres haritalarda da dikkate alınır. Natal haritada kişinin genetik olarak hangi motivasyonlara çekildiği, progres haritada ilerleyen zamandaki  motivasyon durumunu (çünkü ruh sürekli değişime uğramaktadır) ve solar return haritada ise bir yıl boyunca hangi motivasyon içinde olacağı anlaşılır ve buna göre yorum yapılır. Kişi kendisindeki eksik ve farklı yönelimleri anladığında eksiklikleri tamamlama yoluna gidebilir veya fazlalıklarını azaltmaya yani dengelemeye çalışır. Doğanın ve kozmosun işleyişine hâkim olan dört temel unsur olarak karşımıza çıkan elementler, dünyada var olan her şeyin yapısında mevcuttur. Başka bir deyişle, her şey, bu dört elementin sonsuz sayıda farklı biçimde bir araya gelmesinden oluşur.
Eski Yunan felsefesinde şekillenmiş olan elementler teorisi, astroloji sisteminin ve sembolizminin temel dayanak noktalarından bir tanesidir. Elementler teorisine göre, maddesel alemdeki varoluş, bu dört elementle gerçekleşmektedir. Bu alemdeki tüm varlıklar da bu dört elementten; Ateş, Toprak, Hava ve Su’dan meydana gelmiştir. Her varlık, dört elementi bünyesinde farklı oranlarda taşır.
Elementler dört hal olarak da düşünülebilir. Zodyak’ta döngüsel olarak Ateşten sonra Toprak elementi, Topraktan sonra Hava ve Havadan sonra da Su elementi gelir. Zodyak’taki ateş burçları Koç, Aslan ve Yay’dır. Toprak burçları Oğlak, Boğa ve Başak’tır. Hava burçları Terazi, Kova ve İkizler’dir. Su burçları ise Yengeç, Akrep ve Balık’tır.

Ateş elementli Koç öncü, Aslan sabit ve Yay ise değişken karakterdedir.
Toprak elementli Oğlak öncü, Boğa sabit ve Başak ise değişken karakterdedir.
Hava elementli Terazi öncü, Kova sabit, İkizler ise değişken yapıdadır.
Su elementli Yengeç, Akrep sabit ve Balık ise değişken yapıdadır.

Böylece, kendini farklılaştırmak yoluyla elementler olarak karşımıza çıkan evrensel enerji, nitelikler aracılığıyla da farklı bir davranış tarzına girmiş olur. Sonuç olarak, burç diye adlandırdığımız kavram, belli bir elementin belli bir davranış tarzından başka bir şey değildir. Yani, Akrep dediğimizde Su elementinin sabit nitelik tarzını taşıyan davranışı ifade eder. Burçları bu şekilde kavramak astrolojinin sembolizmasını daha iyi anlamaya yardımcı olur.ATEŞ:
 Ateş elementi Koç, Aslan ve Yay burçlarından oluşur. Hevesli, enerjik, spontane, yaratıcı, kendine güvenen, yaşama gücüne sahip, cesur, iradeli, iyimser, egemen, dominant, heyecanlı, enerjik, sıcak, bağımsız kalmayı seven, geleceğe dönük umut besleyen, vizyon sahibi, maceracı, lider, kendini harekete geçirebilen, sabırsız, inisiyatifi ele alabilen özellikler taşır.
Sıcakkanlı, deli dolu, ama kızdıklarında etraflarını yakıp kavuran ve birdenbire sönen ateş gibi bir yapı sergilerler. Saman alevi gibidirler. Yaratıcılıkları gelişkindir. Hayatı dolu dolu yaşarlar. Baskın yapıdadırlar. Sözlerini hiç esirgemezler. Sevgi dolu bir ilişkide tüm sıcaklığı paylaşırlar.
Ateş kendine güvenle ilişkilidir, inatçı ve atak olmayı anlatır. Tehlikeyle ve zorluklarla hiç kaçınmadan, geri çekilmeden yüzleşmeyi, ilkeleri için mücadele etmeyi, yenilgiyi kabullenmemeyi, metaneti, kararlılığı, müteşebbisliği, agresifliği ve güç çekişmelerinde başarılı olmayı anlatır. Sıkı, cesaret dolu ve fazla iddialı özellikler taşır. Ateş elementi burçları, peşine düştükleri herhangi bir şeyde kazanmaktan ve en iyi olmaktan hoşlanırlar. Agresif mizaçları onları kocaman bir ego haline getirir. Ateş elementi burçları kararlı, kindar ve intikam doludurlar.

ATEŞ FAZLALIĞI: Aşırı güven, fazla hırs, tahakküm, bencillik ve egoizm, aşırıya kaçma, küstahlık, fazla riskçi ve saldırgan tavırlar.

ATEŞ EKSİKLİĞİ: Kendini güçlü ifade edememe, motivasyon eksikliği, harekete geçememe ve başkalarından bekleme, kendine güven eksikliği, enerji ve heyecan azlığı, kötümserlik, hırs azlığı olur.

TOPRAK: Toprak elementli burçlar ayakları yere basan, gerçekçi, maddenin farkında, verimli, sabırlı, dayanıklı, üretken, güvenliğini düşünen, ekonomik, pratik, hünerli, somut şeylere değer veren, durağan ve telaşsız, harekete geçmekte zorlanan, detaycı, ortaya gözle görülür şeyler koyan, güvenilir, tutarlı olmak gibi özellikler taşır. Topraksız bir yaşam düşünülemez. Toprak doğurgandır; bereketi ve büyümeyi simgeler. Ana enerji kaynağımız toprak, besinleri büyütür. Maddesel olarak hayatta kalabilmek için Toprak’ın simgelediği her şeye muhtacızdır.
Doğuştan ihtiyatlı ve dikkatlidirler. Olayları kontrol etme ve bunu sürdürebilme gayretindedirler. Kendilerini güvende hissetmek onlar için çok önemlidir. Toprak elementi doğru düzgünlüğü, tertipli olmayı temsil eder. Geleneksel, ahlaken düzgün ve uyumlu, davranışta, iradede ve konuşmada sosyal olarak kabul göreni takip eden, mükemmeliyetçi, terbiye edilmesi kolay, geleneksel davranış kurallarına saygılı olmayı anlatır.  Elle tutulur şeylere, materyale karşı karakteristik bir aşkı vardır. Tat alma duyulan keskindir. Sanat, dekorasyon, değerli şeyler, iyi giyinmek, yiyip içmekle bağdaştırılır. Beş duyuyu kullanarak algılama ön plandadır.

TOPRAK FAZLALIĞI: Maddi çıkarını fazla düşünen, yeniliğe açık olmayan, aşırı tutucu, fazla gerçekçi, daima somutluk peşinde, hayalleri olmayan, fazla mükemmeliyetçi ve eleştirel.

TOPRAK EKSİKLİĞİ: Uygulamadan yoksun, pratik olamayan, fazla güvence ihtiyacında, verimsiz, tutarsız, dağınık, organize olamayan.

HAVA: Hava elementli burçlar entelektüel, iletişimci, iş birliğine eğilimli, objektif ve mantıklı, zihinselliği öne çıkaran, ilişkilere önem veren, mesafeli, algılaması güçlü, meraklı, özgürlükçü, soyut, rasyonel, başkalarıyla fikir alışverişinde bulunan özellikler taşır.
Hava olmadan yaşayamayız. Hepimizin paylaştığı ortak bir şeydir. Bu sebeple düşünceleri ve bilgiyi paylaşırlar. Yeni ve etkileyici fikirlere her zaman açıktırlar. İletişimleri başarılıdır. Aşk hayatında monotonluktan hoşlanmazlar. Özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemezler. Duygusallığı öne çıkartmazlar. Rasyonel ve mesafeli olma eğilimindedirler. Hava elementinin zihinsel bir mizacı vardır. Hava elementi meraklı, orijinal, inisiyatif alan yapıdadır. Orijinal fikirler ve yaratıcılık güçlüdür; disiplinli ve çabuk düşünme yeteneği verir. Kesin standartları mevcuttur ve bunlara bağlı kalmayı isterler. Hava burçları neredeyse Ateş burçları gibi ego odaklıdır.

HAVA FAZLALIĞI: Ayağı yere basmayan ve gerçekleştirilebilmekten uzak ütopik fikirler, havailik, özgürlüğü abartma, alaycılık, ilişkilerde sınır çizememe, fazla dışa dönüklük, sürekli fikir üretmekten gerçekleştirmeye fırsat bulamama.

HAVA EKSİKLİĞİ: İlişki kurmada zorlanma, kavrama ve algılamada sorun yaşama, yanlış anlaşılma hissi, kendini sözlü ifade edememe, objektif olamama, olaylara nesnel gözle bakmakta zorlanma.

SU: Su elementli burçlar duyarlılık, karşısındakiyle duygu bağı kurma, karşısındakini düşünme, gizemlilik, sezgisellik, fedakârlık, irrasyonellik, romantizm, hayalcilik ve fantezilere dönük olma gibi özellikler taşır.
Su, bulunduğu kaba uyum sağlar. Su elementi burçlarında fazla gezegenleri olanlar da etraflarına, bulunduğu ortama uyum sağlamakta çok başarılıdır.
Yardımsever, nazik yaratılışlı ve başkalarının refahı ile ilgili, diğer insanlara göre daha faydalı, eli açık, düşmanlık gütmeyen, iyilik yapmaktan haz alan yapıyı temsil eder. İşbirlikçi, yardımcı, misafirperver ve sosyaldir. Gerçek bir hümanist olmayı ve başka insanların sağlığı ve mutluluğu ile ilgili olmayı anlatır. Duygusal mizacı, hislerini dışarı belli etmeme eğilimindedir. Ailelerinin ve arkadaşlarının refahıyla yakından ilgilidirler. Ayrıca başka insanların haklarında ne dedikleri ve ne yaptıklarını önemserler. Pek belli etmeseler de başkalarından gelecek düşüncesizce bir söz, duygularını derinden yaralar. Su burçları duygusaldırlar ve olayların sıcağında hareket ederler.

SU FAZLALIĞI: Kırılgan, küskün, alıngan, endişeli, fazla sübjektif ve mantıktan uzak, başkalarını düşünmekten kendini ihmal eden, ayağı yere basmayan, hayal dünyasında dolaşan, gizemli ve derin düşünen.

SU EKSİKLİĞİ: Duygusal boşluk, duyguları ifade edememe, empati kuramama, güvensiz hissetme, sezgilerini kullanamama, acımasızca yaklaşımlar, hayal gücü eksikliği, duygularını paylaşma eksikliği.