Retro gezegen konusu astrolojide çok önemlidir. Yer merkezli (geocentrik) gözleme göre, geri gitme hareketi dünyanın dönüş hızı ile diğer gezegenlerin dönüş hızları arasındaki farklılıktan kaynaklanır, yani hiçbir gezegenin fiziksel olarak geri gitmesi diye bir şey söz konusu değildir. Sadece bu tanım eski çağlarda astronomi literatürüne yerleştiği için günümüzde de bu şekilde kullanılmaktadır. Normalde tüm gezegenler saat yönünün tersine, yani batıdan doğuya doğru döner. Bu harekete düz adı verilir. Gezegenlerin yönü doğudan batıya döndüğünde ise bu harekete geri (retrograde veya retro) adı verilir. Bir gezegen direkt hareketten geri harekete veya geri hareketten ileri harekete geçmeden önce dönme hızı iyice yavaşlar ve sanki duruyormuş gibi görünür. Gezegen ivmesinin bir iki gün aynı noktada çakılıp kalmasına “durağanlık” adı verilir. Haritalarda geri giden gezegen “Rx” olarak, durağan gezegen de “S” olarak işaretlenir.

Transitte retroya geçen gezegenler ile natal haritalarda yerleşik olan retro gezegenler birbirinden farklıdır.

Transitteki gezegen retroları natal haritamızda düştükleri ev konularında değerlendirilerek etkileşim yaparlar. Transit etkiler gezegen retrosu boyunca etkilidir. Yani etkiler geçicidir. Gökyüzünde bir gezegen geri gitmeye başladığında, bunun günlük hayata olan yansımaları her gezegenin doğasına göre farklılık gösterir. Ay ve Güneş dışında tüm gezegenler geri hareket eder. Gezegenler geri hareketine başladığı andan itibaren güçleri düşer. Temsil ettikleri konularda birtakım zorlanmalar, arızalar, blokajlar, problemler ortaya çıkar.

Her gezegenin Retro süresi birbirinden farklıdır:
Merkür: 4 ayda bir 3’er hafta
Venüs: 1,5 senede bir yaklaşık 42 gün
Mars: 2,5 senede bir yaklaşık 90 gün
Jüpiter: 1,5 senede bir 120 gün
Satürn: Her yıl 130 gün
Uranüs: Ortalama 5 ay
Neptün: Ortalama 5,5 ay
Pluton: Ortalama 5-6 ay


Natal haritadaki gezegen Retroları doğuş anındaki yerleşimlerdir. Kişiye bir ömür boyu etki edecektir. Sadece kişinin progres haritasında (yani ruhun güncel durumunda) bazen natal haritada Retro olan bir gezegen düze dönmüş veya natalde düz hareket eden bir gezegen progresde retroya veya durağana geçmiş olabilir.

Natal haritadaki Retrolar kişinin öncelikle odaklanması gereken noktalardır. Kişi o alanlarda eski yaşamlarından birçok şey getirmiştir. Buralarda etki eden bariyerler ve sınavlar olabilir ve bunların yönetilmesi gerekir. İki yaşam zaman zaman iç içe geçecek demektir.

Gezegenin Retro olması enerjinin içeri dönmesi, yavaşlamasıdır. Hangi gezegen Retro ise, o gezegenin evrensel plandan gelen enerjisini birey, kendi içinde düşünür. Birçok başarılı, önemli ve dahi kişinin haritasında Retro gezegen vardır.

Retro harita sahipleri farkında oldukları takdirde bu alandaki enerjiyi dönüştürebilir.

Şimdi, natal haritalardaki gezegen retrolarının ne anlama geldiğine bakalım.
** İletişim gezegeni Merkür, haritanızda geri ise, sohbetiniz, düşünce tarzınız, hayata yönelttiğiniz sorular farklılaşır. Özellikle düşünce yapınız toplum içinde değişik algılanabilir. Geçmiş yaşamdan getirmiş olabileceğiniz çok fazla yazma, çizme, resim, müzik, ticaret yetenekleriniz olabilir. Hatiplik yönünüz kuvvetli olabilir. Mesela bir Merkür Balık retrosu fazlaca dalgınlık, hayalperestlik, depresiflik verebilirken, bir Merkür Kova retrosu yapay zekâya benzer ileri bir teknolojik zihin yapısı getirebilir. Zihin içeriye dönük çalışır ve konular üzerine tekrar tekrar gidip sorgulama eğilimi verir. Sol beyin daha fazla çalışır.

** Sevgi ve para gezegeni Venüs Haritanızda Retro ise; kendinize ve başkalarına duyduğunuz sevgiyi, özgürce ifade etme zorlukları olabilir. Aslında seviyor ve seviliyorsunuzdur ancak bu enerjiyi hissetmekte sıkıntılar yaşıyorsunuzdur. Hayat olaylarını “kimse beni sevmiyor, değer vermiyor” merceğiyle yorumlama eğiliminde olabilirsiniz. Duygusal sınavlarınız vardır. Bu kişilerin kendi öz değer duygularını çok yükseltmeleri ve kendilerini sevmeyi öğrenmeleri gerekir. Eski yaşamında kendisini sevmeyen ilişkiler içinden geliyor olabilir. Yine bu pozisyonda olağanüstü sanat yeteneği de vardır. Venüs’ü retro olanlara, özellikle sevgi eksikliğini aşmak üzere evcil hayvan tavsiye edilir.

** Savaş, güç, enerji gezegeni Mars haritanızda Retro ise eyleme geçmeyle ilgili sorunlar yaşatabilir. Bir şeylere başlamakta, ben’ demekte, gerçekleştirmekte, işlere atılmakta zorlanma olabilir. Spordan kaçmak, mücadeleden vazgeçmek, içsel öfkeyi arttırmak, cinsellikten uzaklaşmak ve ruhsallığa yönelme görülebilir. Eski yaşamlarda saldırganlık yapmış veya kendisine saldırılmış olma ihtimali de vardır. Ateşli silahlar, bıçaklarla da bağlantısı vardır. Ateşten korkan bir yapı olabilir. Kişi bu yaşamda egzersiz yapmaya zorlamalıdır kendini. Kırmızı et yemesi, kırmızı rengi kullanması da fayda sağlar.

** Şans, bereket ve fırsatlar gezegeni Jüpiter Haritanızda Retro ise etik ve ahlakla ilgili geçmiş yaşamda sorunları olmuş olabilir. Jüpiter hukuk ve yargı ile de ilgili olduğundan başka insanları fazlaca yargılamış olabilir. Eskiden getirdiği geniş bir bilgi birikimi vardır. Kişi kendini bu yaşamda bilgiye, kendini geliştirmeye, ahlaklı ve etik davranmaya adarsa bu retrosunu hafifletebilir ve haritasının üstüne çıkabilir. Kişi eline geçen fırsatları farkında olmadan erteleyebilir. Kendisine bir fırsat geldiğinde emin olmayabilir ve üstünde çok düşünebilir ki gölge yanı da budur. Sürekli kendi hakikatini arayabilir. Felsefe, din, yüksek farkındalık, yabancı kültürle haşır neşir olmalıdır.

** Sorumluluk ve kısıtlayıcı gezegen Satürn Haritanızda Retro ise karmik borçlarınız vardır. Hangi evdeyse karmik burçlar ordadır. Bu enkarnasyonda size yeni bir şans verilmiş demektir. Satürn’ün öğretmeni olduğu konular, yani; stabilite, istikrar, sorumluluk bilinci, otorite figürleri, sınırlar ve başarı gibi alanlarda siz diğerlerine göre daha farklı ve belki de ömürlük bir imtihandan geçeceksiniz. Satürn sizi bir taraftan testlere tabi tutacak ama siz farkındaysanız ve görevlerinizi, sorumluluklarınızı layıkıyla yaptığınız takdirde de ödüllendirecektir. Satürn Retro, ruhsal yolda çok ilerlemiş eski bir Ruh’un işaretidir. Yani şimdiki yaşamda öğrendiklerinizi daha da mükemmelleştirmelisiniz. Satürn retrosu etkilerini hafifletmek için gri tonlarını kullanmak, keçi sütü ve peyniri tüketmek önerilir.

** Sürprizler gezegeni Uranüs Haritanızda Retro ise daha önceki yaşamlardan getirilen fikirlerin yeniden keşfi olabilir. Özgürlük ifadeniz, boğazınızda bir yumak gibi düğümlenmiş, aslında size hoş gelen enteresan fikirlerinizce gölgelemiş olabilirsiniz. Tavrınızı koymanız gereken yerde koymayıp, bunu çok dert ediyor olabilirsiniz. Hayat sizi ve farklı yanlarınızı; kendine özgü olan o ifade yolunu bulmaya çağırıyor. Hayatı zenginleştirmek konusunda rol oynayacak geleceğin öncüsü siz olabilirsiniz. Orijinal olmak, yeniyi keşfetmek ve fikirleri başkalarıyla paylaşmak gerekebilir. Eski yaşamınızda sıra dışı fikirleriniz olmuş veya böyle bir akımı destekleyen grubun bir parçası olmuş olabilirsiniz. Sıra dışı olmanızı destekleyin.

** Hayallerin ve denizlerin gezegeni Neptün Haritanızda Retro ise gizli sırları açığa çıkarmak hoşunuza gidebilir. Sezgiselliğiniz ve ilahi sevginiz fazlaca olabilir. İçsel yolculuklar ve ruh bütünlüğü açısından çok deneyimli olabilirsiniz. Makro kozmos ile sürekli bağlantı halinde olduğunuzdan, kelimelerle ifade edeceğinizden çok daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu hayat boyunca siz; ruhsallığınızı, yaratıcılığınızı, merhameti ve koşulsuz sevgiyi daha derin algılamanın imtihanındasınız. İlaçlara, antidepresanlara, bağımlılıklara fazlaca eğilim olabilir. Kişi iki dünyada yaşıyor gibi hissedebilir. Hayaller dünyası çok baskındır. Hayalleri resme dökebilirse ne ala, içinde büyütürse şayet zor olur.

** Değişim, dönüşüm gezegeni Pluton Haritanızda Retro ise eski yaşamlarınızdan psişik güçlerle geldiniz demektir. Bu güçleri bu yaşamda yapıcı şekilde kullanmak önemli. Bu kişilerde başkaları tarafında aldatılma, kontrol edilme korkusu oldukça baskındır. Bu tarz korkularını kendilerine saklamaya eğilimli olurlar çünkü bu düşüncelerini ortaya koydukları takdirde savunmasız görüneceklerinin kaygısını taşırlar. İçlerinde manevi gücü başkalarının, toplumların dönüşerek şifalanmasına destek olacak şekilde ortaya çıkarabilirler. Aşırı kontrolü bırakmalıdırlar. Manipülasyon, aşırı sahiplenme onlara bu yaşamda kaybettirecek unsunlardır.