Kadersel ay düğümleri hepimizin haritasında mevcut; Rahu ve Ketu dediğimiz noktalar. Geçmiş yaşam yolculuğumuz, biriktirdiklerimiz, depomuz, yakıtımız, yeteneklerimiz ve tüm bu bagajla birlikte yaşamın bu enkarnasyonda bizi nerelere yönlendirdiği... Herkes için bu yolculuk farklı. Deneyimler farklı. Haritanda ne varsa oraya yönlenmelisin. Senin için vaat, bir Başak semboliğiyse mesela, Yay semboliğine gidemezsin. Boşuna zaman tüketirsin. Aynı şekilde geldiğin noktaya da geri dönmemelisin. Geldiğin nokta senin çekildiğin nokta olacaktır daima. Çok iyi bildiğin, ruhunda hissettiğin, tanıdık bir noktadır orası. Ama bilmelisin ki, ne topladıysan topladın ama bu yaşamda üstüne farklı şeyler de koyarak ilerlemelisin.

Peki şimdilerde bir konumuz daha var... O da transitteki ay düğümlerinin burç değiştirmiş olması... Yani kendi düğümlerimiz var, hep var olan, değişmeyen, kadersel ve de 1,5 yılda bir gökyüzünde değişen düğümler... Ama bunlar da bu zaman aralığında bizi etkileyecek. Motivasyonumuzu değiştirecek etki de verebilecek.

Gidilecek nokta, yani Kuzey Ay Düğümü Koç ve Güney Ay Düğümü ise Terazi olacak bu süreçte. Boğa Akrep aksını bitirdik. Ekonomi ile tanımlanan bu sembolikler bize kendini yoğun şekilde hissettirdi. Özelikle Boğa ve Akrep’te yoğun gezegenleri olanlar kadersel olaylar yaşadılar. Şimdi sıra geldi Koç ve Terazi evlerimizin bundan nasiplenmesine.Gideceğimiz nokta Koç olacağı için bu alanları haritamızda iyice incelemeliyiz. Koç Terazi düğümlerine sahip olanlar ile bu düğümlere kare karşıt yapan burçlar daha fazla etkilenecek dolayısıyla.

Peki, bu eksen bize neyi anlatır? İlişkileri, bireysellik ile ilişkiler arasındaki dengeyi, savaş ve diplomasiyi, ilişkilerde adaleti aramayı, ilişkileri masaya yatırmayı, güç savaşlarını, ilişkiden neler beklediğimizi daha ayrıntılı olarak düşünmeyi.

Gideceğimiz nokta Koç olacağı için bireyselleşme arzumuz daha fazla olacak. Yani, kendi değerimize daha fazla sahip çıkmak önemli olacak. Buna ulaşmak için de gözü kara ve atak olacağız. Sağlıklı, özverili, saygılı ilişkiler devam ederken diğerleri sonlanabilecek.

Bu aks yine hak, hukuk, adalet ve bunları kazanmak için verilen mücadeleyi de anlatır. Bireysel savaşçıları daha fazla görmek mümkün olacak. Tek başına önderlik yapan kişiler fazlaca görünür olabilir. Evlilikler, boşanmalar, her türlü hukuki akit, diplomaside sıcak süreçler bizi bekliyor olacak.

Ülkemiz açısından baktığımızda ise; gençlerin daha ön planda olduğu, seslerinin daha gür çıktığına tanıklık edeceğiz. Yeni partiler, genç liderler daha fazla kendilerinden söz ettirecek. Spor dallarını ilgilendiren yeni çalışmalar, askeri yapılarla ilgili değişimler, yasa değişiklikleri, adalet sisteminin yeniden yapılandırılması, diplomatik ilişkiler, bozulan ve yeni yapılan ülkelerarası anlaşmalar ana maddeleri teşkil edecek.

Bu dönem, mücadele duygumuzun arttığı, daha hızlı, daha atak, daha öfkeli ve sabırsız bir ruh hali ile hareket edeceğimiz 18 aylık bir dönemi anlatmakta.

Bu akstaki bir önceki döngü 27 Aralık 2004 - 22 Haziran 2006 arasında idi. O tarihlerde nelerle uğraşıyordunuz, aynı konular önünüze çıkabilir. Karmik düğümler olduğu için o dönemde iyi veya kötü eylemlerin sonuçları karşınıza çıkacaktır. Bu sürecin sonlanma tarihi 12 Ocak 2025 olacak. Özellikle, ay düğümleri Koç ve Terazi olanlar için kadersel bir süreç olacak.

Yaşamımız boyunca ay düğümlerimiz aşağıdaki yaş aralıklarında karşıt veya kavuşum yaparlar:

1.Karşıtlık - 8 yaş
1.Kavuşum - 18 yaş
2.Karşıtlık - 27 yaş
2.Kavuşum - 37 yaş
3.Karşıtlık - 45 yaş
3.Kavuşum - 55 yaş
4.Karşıtlık - 64 yaş
4.Kavuşum - 74 yaş

Bu tarihler yaklaşık olarak verilmiştir. Düğümlerin derecelerine göre sene farkı yaşanabilir. 8/10 yıllık periyodlarla karşıtlık/kavuşum yaşayacaksınız. Tam bir döngü ise 19 yıldır. Bu yaş aralıklarında kişi neler yaşadığına baktığında mutlaka önemli etkiler görecektir.Tutulmalar ayı Ekim
14 Ekim 2023 tarihinde yaşayacağımız Halkalı Güneş tutulması Terazi burcunda gerçekleşecek. Diğer bu akstaki tutulmalar ise 2024 yılında karşımıza çıkacak.

Bu ayki tutulma zorlu bir tutulma çünkü halkalı olacak, yani etkileri parça parça devam edecek. 5 dakika 17 saniye sürecek ama etkileri ilk 6 ay fazla olmak üzere 5 yıla yayılabilecek. 187 km’lik bir alanı etkileyecek. 134 no.lu Saros serisinin 44.’sü. Bu tutulma Oregon’da başlayacak, özellikle ABD, Meksika, Güney ve Orta Amerika’dan görülecek. İstanbul’dan görülemeyecek.

Bu tutulma 21 derece Terazi burcunda gerçekleşecek. Merküryen ve Plütonik bir tutulma olacak çünkü Merkür tutulmaya Terazi burcunda eşlik ediyor olacak. Özellikle ilişkiler, ilişkilerde iletişim, ortaklıklarla ilgili olacak. Tutulma güney ay düğümü tarafından olacağı için daha zorlu olacak. Eski konularla yüzleşmemiz fazlaca olacak. Tutulma Plüton’u kareleyecek ve Şirona karşıtlık yapacak.

İlişkilerde eskiden gelen baskılar, travmatik durumlar oluşabilir. Bu tutulmada yaralarımızı fazlaca sarmak isteyeceğiz. Çoğumuz değişip dönüşeceğiz. İlişkilerde dramatik çözülmeler, silkinmeler, zorluklar maalesef yaşanacak. Şayet farkındalıkla hareket edebilir, karşımıza çıkan olayları yaşamsal testler olarak görüp onları aşabilirsek ileriye doğru sıçrama yaşayabiliriz. Gücü elinde tutan, gölgeleriyle yüzleşen bu tutulmada eşik atlayabilir dostlar. Tutulmanın yöneticisi Venüs, Retro’dan çıktı ama hala gölgeli çalışmakta. Başak burcunda ve Lilith’le bir kavuşumu var. Venüs ile Merkür birbirlerini ağırlıyorlar. Venüs’ü Merkür, Merkür’ü ise Venüs yönetiyor. Tahıl, toprak ve tarım konularında bolca anlaşmalar oluşabilir. Ama anlaşmalara nifak karışabilir. İthalata bağımlılığımız artabilir ama bunun için fazlaca bedel ödenebilir gibi düşünebiliriz. Harita yükseleni İkizler, bizi yine Merkür’e götürmekte. Eğitim, ticaret, ulaşım, haberleşme, trafik, karayolları, şehir içi düzenlenmeleri fazlaca görünür olacak.

Hemen akabinde 28 Ekim tarihinde bir Ay tutulması yaşayacağız. Yani Ekim ayı tutulmalar ayı olacak. Ve 2023 yılının da son tutulması olacak. Bu tutulma 5 derece Boğa burcunda yaşanacak. Ayın yüceldiği bir noktada. Ve yöneticisi yine Venüs olacak. Bu seferki tutulma Kuzey Ay Düğümü tarafından olacak ve bizleri daha bireysel olarak daha ileriye taşıyacak. Jüpiteryen bir tutulma olacak. Jüpiter’e bu tutulmada aya yakın derecede eşlik edecek. Venüs gölgeli olmayacak artık ama Jüpiter Retro olacak. 4 ile 10 evleri yoğun etkileyecek olan bu tutulma evimiz, ailemiz, ebeveynlerimiz, vatan konuları ile kariyerimiz, işimiz ve otorite figürleriyle ilgili olacak. Bu kez yükselende Yengeç burcu olacak ve yöneticisi Ay... Ay’ın egemenliğinde bir tutulma da ayın yönettiği bir burcun yükselmesi de bayan figürlerine, ev, aile, toprak konularına daha fazla atıf yapmakta. Vatani değerler, güvenliğimiz, korunma, beslenme, lokantacılık, her türlü tarım, toprak, emlak konusu daha görünür olacak. Bu tutulmanın bir önemi daha, Türkiye’nin Güneşine karşıtlık yapacak olması. Yani bu tutulma aslında bir dolunay ve dolunayın Güneş tarafı 5 derece Akrep burcunda. Yani, tam Türkiye’nin Güneşinin üstünde. Türkiye için önemli bir döneme de işaret etmekte. Tam burada Khambalia adında bir sabit yıldız var. İmtihan yıldızıdır, zorlu olaylarla karşılaştırır. Karanlık konuların hesaplaşmasıyla ilgilidir. Sırların açığa çıkmasını da anlatır. Bu tutulma Türkiye’nin progress (ilerleme) haritasında ise, Ay ile sekstil açı yapmakta. Sağlık sektörüne yatırımlar yapılacağını anlatmakta. Bunun dışında gıda, enflasyon, borçlar, vergi bağlamında ise, kesintileri ve zorlukları anlatıyor.