Türkiye’nin doğum haritası 29 Ekim 1923, saat 20.30 Ankara Cumhuriyet ilan tarihi baz alınarak incelenmiştir.

Kuruluş anında Yengeç burcu yükselmekte. Mundane astrolojide (Dünya astrolojisinde) yükselen noktası, bir devletin dışarıya nasıl görüntü verdiğiyle ilgilidir. Aynı zamanda ülkenin hangi şartlarda kurulduğunu, halkın genel yapısını, eğilimini, ülkenin fiziki yapısını da anlatmakta.

Yengeç koruyuculuk, kollama, anaçlık, duygusallık, vatani değerlerin yoğun olmasıyla sembolize edilir. Yengeç, normal astrolojide aslında kök noktayı anlatan bir burçtur. 4. Evle bağlantılıdır. Yani atalarımız, soyumuz, ebeveynlerimiz, yaşadığımız alan…

Türkiye’nin kurulmasında Yengeç burcunun yükselmesi, ülkenin dışa karşı halk olarak görüntüsünü yansıtır. Gerçekten de halkımız tutucu yapıda, ailesine, vatanına ve köklerine bağlı, duygusal bağlara önem veren yapıdadır. Anaç ve kollayıcıdır. “Anadolu” ve “Anavatan” ifadelerinde bu sembolizm vardır. Zor durumda olanın, düşenin, ihtiyaç sahibinin yanında olmayı anlatır. Mazisine ve tarihine sahip çıkar ve geçmişiyle bağ içerisinde yaşar. Atalar çok önemlidir. Tarih çok önemlidir. Duygusal yapı zaman zaman içe dönmesine sebep olur.

Yükselen Yengeç’in yöneticisi Ay’dır. Haritanın 12 evinde İkizler burcundadır. Ay, mundane astrolojide halkı anlatır. İkizler değişkenlik gösteren bir burçtur. Halkın durumu sürekli değişkenlik gösterebilir anlamındadır. Ayın kapalı alan olan 12. Evde olması biraz içe kapanık yapıda olmasını da anlatmakta. Ay aynı zamanda kadınları da anlatan bir sembolizmdir. Ay 12’de olduğunda kadınların kapalı kapılar ardında olabileceği, ama İkizler sebebiyle aslında eğitim almaya, aktif olmaya, basın yayın, ticaret, teknoloji, turizm alanlarında başarılı olabilecek potansiyelleri olduğunu da anlatmakta. Ay krizli derece olan 29’dadır. Yani halkın ve de özellikle kadınların sıkça krizli durumlarla karşı karşıya kalabileceklerini, zaman zaman kayıplar verebileceklerini, duygularını içlerinde yaşadıklarını, melankoliye yatkın olduklarını göstermektedir. 29 derece İkizler burcunda zorlu bir yıldız olan Pleaides vardır. Bu da önemlidir. Göz bozukluklarıyla ilgilidir. Kadınların yaşayacağı zorlukları da anlatır. Görememe, fark edememe, gözyaşı dökme gibi anlamları vardır.

Yükselen noktasına çok yakın bir derecede 1. Evde konuşlanmış bir Pluton var haritada yine Yengeç burcunda. Pluton dönüştürücü etkiyi anlatan bir gezegendir. Ay’a yakın bir derecesi bulunmaktadır. Halkın krizlerle zaman zaman değişip dönüşeceğini de anlatmakta. Türkiye’nin 1. Evinde olması, tarihler boyu yaşanan değişim dönüşümleri de kanıtlamaktadır. Pluto aynı zamanda dönüşüm sonrası kazanılan gücü de anlatır. Otoritedir. Sağlamlıktır. 1. evde olması güçlü ve sağlam bir yapıyı anlatmaktadır. Yengeç’te olması da vatan topraklarının gücüne vurgu yapmaktadır.

Haritada çok fazla su elementi mevcut
Bu da duygusal, merhametli zaman zaman kurban modunu anlatmakta. Toprak elementi ise yok gibi. Bu element nasıl yükseltilebilir peki? Toprakla haşır neşir olarak. Toprağı ekip biçerek. Somut yatırımlar yaparak. Kalıcı yatırımlar yaparak. Mutlaka bir tarım ülkesi haline dönüşerek. Ve tabii ki üretim...

İlginç bir şekilde Türkiye’nin Kuzey Ay Düğümü de Başak aslında. Yani Türkiye’nin gitmesi gereken nokta. Çok çalışmak. Analiz etmek. Kılı kırk yarmak. Başak yine bir toprak burcu. Ekin, hasat ile ilgili. Toprak, tarım yine mevzubahis. Aslında harita, eksiklikleri göstermekte. “Sudan çık, toprağa git” diyen bir harita. Su burcundaki Güney Ay Düğümü, ki Balık burcunda fazla duygusallığı, melankoliyi, fanatizmi, dindarlığı, sularla, denizlerle ilgili konulara daha fazla meyilin olduğunu anlatmakta. Güney Ay Düğümü kişilerde olduğu gibi ülkelerde de baz olarak alınması gereken bir noktadır. Yani, oradaki birikim işimize yarayacaktır çünkü bildiğimiz konular vardır. Ama haritanın, ‘başka noktaya git’ demesini mutlaka dikkate almak gerekir. Yoksa alışkanlık yapan ve kolay gelen Güney Ay Düğümü noktasına çekilmek her zaman daha kolay olacaktır. Özellikle Güney Ay Düğümü Balık’ta ilahi olana teslimiyet vardır ki Türkiye’nin Cumhuriyet kuruluş haritasında bu çok geçerli değildir. Çünkü Türkiye çalışarak, çok çalışarak, her şeyi sentezleyerek, özellikle tarım konularında kendini geliştirerek, çok fazla üretim yaparak başarıya koşacaktır. Bunu yaparsa başarı kaçınılmaz olacaktır. Türkiye’nin Kuzey Ay Düğümü 3. Evde bulunmakta. Yani tahıl konusunda bol bol ticaret yapmalı, ürününü tanıtmalı ve pazarlamalıdır. Teknolojik alt yapısı çok iyi olmalıdır. Kuzey Ay Düğümüne gitmeye çalışmak menfaat getiren bir faktördür. Bu tabii ki astrolojik bir yorumlamadır.

Türkiye’nin Güneşi Akrep burcundadır. Mundane haritada Güneş Başbakanı, yönetimdeki otoriteleri, kahramanları ve ulusal şampiyonları temsil eder. Akrep, krizleri anlatan bir burçtur. Derindir. Sürekli dönüşme potansiyelini anlatır. 5. Evde Türkiye haritasında Güneş’e Venüs ve Şans noktası da eşlik etmekte. Yani sanatsal aktiviteler, sanatçılar önemli olacaktır. Sporcular, sanatçılar, liderler, yaratıcılık, sahnede olma evinde yer alan Güneş sebebiyle Türkiye’nin sporcuları, sanatçıları ile parlayacağı ve daima uluslararası arenada parlayacak bir aktör olması da gözükmekte. Borsa, altın ve döviz piyasası da hep aktif olacaktır. 5. Ev aynı zamanda spekülasyon, şans ve eğlence evidir. Borsada spekülatif hareketler fazla olabilir. Eğlence sektörü, turizm ve otelcilik konularında da Türkiye görünür olma potansiyeli taşımaktadır.

Türkiye’nin tepe noktasında (MC) Balık burcu bulunmaktadır. Güney Ay Düğümü ile Uranüs de orda yakın kavuşumdadır. Uranüs’ün buradaki varlığı, yönetimdeki sürprizleri, devrimleri, sıra dışı yönetimleri anlatmakta. Geçmişine çok takılı bir idareden söz edebiliriz çünkü Güney Ay Düğümü orada. Yönetime fazlaca din konusunun katılması da bu pozisyondan gelmekte aslında. Balık, peygamberlerle yakın ilişkili bir burçtur. Derin maneviyattır.

Tepe noktasında önemli iki sabit yıldız vardır: ACHERNAR ve ANKAA.

Eridanus takım yıldızına aittirler. Alfa ve Beta olarak birleşik yan yana iki yıldız olarak kabul edilir. Küllerinden yeniden doğmak anlamındadır. Sürekli mücadeleyi ve yeniden doğuşu anlatır. Türkiye’nin tepe noktasında bulunması manidardır. Çünkü başkentimizin adı da Ankara’dır. Bu yıldızla bağlantılıdır. Çok önemli ve kutsal bir yıldızdır. Koruyucu da bir yıldızdır. Amacı öldürmek değil, Zümrüd-ü Anka olaylarıyla geliştirmek, büyütmek ve insan-ı kâmil yapmaktır. Zorlukları eninde sonunda iyiye çeviren bir yapısı vardır. Anka kuşu Hızır peygamberin kuşudur. Yani zor zamanda yardıma koşan bir enerjidir. Böylelikle Türkiye’nin böyle bir enerji altında küllerinden sürekli yeniden doğma kapasitesi vardır. Türkiye ilelebet payidar kalacaktır anlamı da çıkartılabilir.

Türkiye 29 Ekim 2023’de 100. yılını kutladı
Bir yıllık, yani 2023 ile 2024 yılı arasındaki solar return (güneş dönüşü) haritasına da kısaca göz attım. Bu haritada Başak burcu yükselmekte. Yani, natalinde bulunan Kuzey Ay Düğümünün bulunduğu ev konuları yükselecek. Türkiye bu yıl tarıma önem verecek. Çok çalışacak. Titizlikle Başak konularında faaliyet gösterecek. Başak konuları neler? Sağlık, hizmet, kamusal konularda emek harcayacak. Çalışanlara yönelik planlamalar, hayvanlarla ilgili iyileştirmeler görebiliriz. Ayrıntılara girecek ve rasyonel bir çalışma içinde olacak. Başak rasyonellikle yakından ilintili. Venüs 1. Evde Başak’ta olacak. Sıkı para politikası devam edecek. Bankalar, sigorta şirketleri, finans ve kredi şirketleri daha görünür olacak. Kendi varlıklarıyla ilgili hukuki davalar olabilir. İletişim ağı (komşu ülkeler) çok yoğun olacak. İthalat fazlalaşabilir. İttifaklarla ilgili hayal kırıklıkları yaşayabilir. Yabancı ülkelerle krizler yoğun gözüküyor, özellikle ticaret, ödemeler alanında. 5. Gezegenin Toprak burcunda olması ülkede depremselliğe de işaret etmekte. Değişken hava ve değişken olaylar senesi bizi bekliyor.