Haber Fotoğrafı: Galette des Rois - Kralların Çöreği

Roma mitolojisindeki önemli tanrılardan biri Satürn’dür. Zamanı, ahlak kurallarını ve tarımı yöneten tanrıdır. Roma kentindeki en eski tarihî yapılardan biri, Satürn tanrısına ithaf edilmiş tapınaktır. M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenir.

Saturnalia festivali Satürn tanrısına armağan edilmiş bir festivaldi. Günlerin uzaması tatlı yiyecekler eşliğinde kutlanırdı. Festival boyunca toplumdaki sınıfsal farklar ortadan kalkar, köle sınıfından rastgele seçilen kişiler kral/kraliçe gibi davranırdı.

Hristiyanlıktaki Epifani Bayramı, Hz. İsa’nın mesih olduğunu ifade eden, üç kralın Hz. İsa’yı ziyaret edip vaftiz ettiği gün olarak kabul edilir. Bir grup Fransız Benedikten rahibi, badem kreması içeren bir çörek yaratır ve bu çöreği Epifani Bayramı’na armağan ederler. Yaratılan bu çörek Galette des Rois adıyla bilinen hamur işidir, kralların çöreği anlamındadır. Çöreğin yapımında hamuruna bir adet figür konur ve figür kime çıkarsa sembolik tacı takmaya hak kazanır, bir süreliğine kral/kraliçe olur.

Fransa’da yılda yaklaşık otuz milyon adet Galette des Rois tüketilir. Epifani Bayramı için Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda dev bir çörek yapılır. Monarşik kodlar taşıdığı için çöreğe figür konmaz, dolayısıyla kimse kral/kraliçe olamaz. Çörek Fransa’nın farklı bölgelerinde farklı malzemeler ve tekniklerle yapılır.