Galaksinin en güçlü ışığı: Gezegenlerin kralı GÜNEŞ

Galaksinin en güçlü ışığı: Gezegenlerin kralı GÜNEŞ
Astroloji

Galaksinin en güçlü ışığı: Gezegenlerin kralı GÜNEŞ

Güneş astrolojide Ay ile birlikte Işıkları oluşturur. Güneş 33 yılda bir aynı yerden doğar ve buna güneşin “33 yıllık çevinimi” denir. Astrolojiye göre kimlik bilincimiz 33 yılda bir yenilenir. Haritada Güneş hangi evde konumlandıysa parlayacağımız alanı gösterir. Kişiliğimizle, egomuzla ilgilidir. Güneş sisteminin tam merkezinde yer alan Güneş, kişi için de hayatın merkezi olan kendisini yani egosunu temsil eder.

Güneş, haritanın kalbidir ve tüm gezegenler ona göre konumlandırılır. Aslında astroloji bilmeyenler sadece güneş burçlarını bilir. Örneğin, “Yengeç burcuyum” diyen kişinin yalnızca güneşi Yengeç burcundadır. Güneş burcu tabii ki önemlidir, kişiyle ilgili fikirler verir ama güneş burcuna göre yorum yapmak oldukça sığ kalır çünkü kişi özelliklerinin sadece bir bölümünü yansıtır. Haritada esas olan ilk önce yükselen burçtur. Tabii ki ay burcu da önemlidir. Harita yorumu ise hepsinin kombinasyonu, açıları, bulundukları evler, küreler, derecelerine bakılarak yapılır.

Haritadaki güneş kişilik göstergesidir. Yetenekler, akıl, zekâ ve insan kişiliğindeki tüm potansiyeli içinde barındırır. Bedenimiz de güneşle ilgilidir. Güneş, ışığını herkese aynı şekilde aktarmaz. Doğum anı ana etkendir. Hepimiz güneşten farklı enerji alarak bu dünyaya merhaba deriz. Böylelikle farklı kişilikler sergileriz. Bazılarının güneşi güçlü, bazılarının güçsüzdür. Güneşi güçlü olan insanlar daha enerjik, pozitif, sıcak ve güler yüzlü iken güçsüz olanlar daha solgun, enerjisiz ya da yorgundur.Güneş Aslan burcunun yöneticisidir ve bu burçta güçlüdür.
Aslan burcuna mensup kişiler diğer burçlara göre daha enerjik, kontrolcü ve güçlü kişiliğe sahiptir.

Güneş Koç burcunun 19*sinde de yücelir. Güneşi Koçta olanların fizik yapıları, dirayetleri diğer burçlara göre daha güçlüdür

Güneş Kova burcunda zayıftır. Kova Aslanın tam karşı aksıdır ve Güneş burada kendisini göstermeyi beceremez. Egosu yoktur. Çünkü Kova hümanisttir. Güneş Terazi burcunda da düşüktür. Terazi, ilişkilerle ilgili olduğundan “biz” vurgusu hâkimdir, bu da güneşi zayıflatır.

Güneş, enerjinin tek kaynağı olduğundan insan karakterinin şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Kişinin yaşama sevinci, mutluluğu, hayattan aldığı tatmin de güneşle bağlantılıdır. Yaratıcılık, hedefe yönelme de bu gezegenin kontrolündedir. Güneş aynı zamanda baba, eş ve otorite figürlerini de temsil eder.

Güneş haritada güçlü ise bu durum kişinin bedensel yapısına, kariyerine, karakterine etki edecektir. Bu kişiler, hayatla baş etme gücü daha yüksek, ünlü ve prestijli bir mesleğe sahip olabilen, hastalıkların daha kolay üstesinden gelebilen, krizli durumlarda kontrolü ele alabilen kişiler olacaktır. Güneş haritada güçsüz ise; kişinin güçsüz bir bedene, başarıyı zor yakalamasına, zorlu koşullarla mücadelede zorlanan ve daha pasif ve güçsüz bir karakterli bir yapıda olmasına neden olacaktır.

Güneşin olumlu etkileri; canlılık, çekicilik, cesaret, yaratıcılık, sıcaklık, şefkat, yumuşak yüreklilik, özgüven yüksekliği… Olumsuz etkileri; kibir, zorbalık, patron ve baba ile uyumsuzluk, kendisi ile barışık olamama, savurganlık veya cimrilik, geçimsizlik, iletişim eksikliği, lükse merak vs.

Güneş kendi ekseni etrafında saatte 70.000 km hızla döner. Her gün 1* ilerler ve ayda bir burç değiştirir. Güneş ışığının dünyaya varma süresi 8 dakika 18 saniyedir.

MİTOLOJİDE GÜNEŞ
Sümerlere göre UTU Güneş Tanrısıydı. Güneş battığında yerin altına inip ölülerin kaderini belirlediğine inanılırdı. Eski Türk inancına göre de Güneş Gök Tanrı idi. İlk güneş takvimi Mısırlılar tarafından icat edildi. Mayalar, Aztekler, İnkalar ve Romalılar bu takvimi tanıyan eski uygarlıklardan olup güneşten çok etkileniyorlardı; öyle ki, güneş lekelerine bakarak kehanetlerde bulunuyorlardı.Mitolojide bilinen Güneş Tanrısı ise Apollon’dur. Apollon güneşin, ateşin, müziğin, şiirin ve sanatın tanrısıydı. Altın bir liri, gümüş bir oku ve yayı vardı. Altın lirin sesini duyanlar manevi vecih yaşıyordu. Apollon’un sezgileri çok güçlüydü. Gözleri karanlıkta gördüğünden kimsenin göremediğini görebiliyordu. İyileştirme gücüne de sahip olan Apollon tıbbı da insanlara öğreten kişi olarak anılmaktadır. Bu sebeple güneşi güçlü olan kişilerde liderlik, yüksek sanat yeteneği ve güçlü altıncı hissin de bulunması tesadüfi değildir.

Antik Yunan’da Güneş Tanrısına Helios deniyordu. Homeros tarafından Hyperion ve Theia’nın oğlu ve Selene ve Eos’un erkek kardeşi olarak tanımlanmaktadır.

Homeros, Helios’u hem tanrılara hem de insanlara ışık veren olarak tanımlamıştır. Doğuda Oceanus’un üzerinden doğduğunu, öğlen en yüksek olduğu saatte cennete ulaştığını ve batının karanlığından kaybolduktan sonra da battığından bahsetmiştir Homeros. Güneşle bağdaştırılması dışında aynı zamanda görme yetisini de temsil eder. O, her şeyi gören ve bilen kişidir. Ayrıca kör birinin gözlerini iyileştirdiği de bilinir. (Orion) Helios oldukça yakışıklı bir şekilde tasvir edilir. Genelde sakalsız ve başının etrafında güneş ışınlarından oluşan bir hale bulunur. Helios’un anne ve babası Titan soyundan gelmektedir.

GÜNEŞ VE SAĞLIK
Güneş astrolojide kalbi, gözleri (erkekte sağ göz - kadında sol göz), vücudun sağ tarafı, sırtı ve bel kemiğini temsil eder. Göz ağrıları, dolaşım rahatsızlıkları, kalp spazmları, şiddetli ateş güneşle ilgilidir.

ELEMENTİ: ALTIN

GÜNEŞ TUTULMALARI
Güneş tutulmaları hayatlarımızda çok önem taşır. Haritalarımızda tutulmanın tetiklendiği bölgelerde büyük değişimler söz konusudur. Haritalarımızdaki yerleşimleri çok iyi bilmemiz ve güneş tutulmalarını da dikkatle takip etmemiz gerekir. Güneş tutulmaları doğal afetlere neden olduğu gibi savaşlara, beklenmeyen felaketlere, kuraklığa, yangınlara ve liderlerin ölümüne de neden olur. Ateş grubu burçlarında oluşan tutulma savaşlara, yangınlara, kazalara ve sıcaktan gelen hastalıklara; toprak grubu burçlarında gerçekleşen tutulmalar kıtlığa, toprak kaymalarına, kuraklığa ve maddi değerlerin kaybına; hava grubu burçlarında gerçekleşen tutulmalar ise büyük kaçakçılığa, düşmanın güçlenmesine, din adamlarına yapılan haksızlıklara ve iftiralara; su grubunda oluşan tutulmalar ise kadınların haksızlığa uğramasına, gemilerin batmasına, balıkların zarar görmesine ve denizlerin kirlenmesine neden olur.


GÜNEŞ BURÇLARDA
KOÇ: Güneş yücelimdedir. Kişi başarıya giden yolda aktif, hareketli, girişken, atılımcı olur ve risk almaktan çekinmez. Pratik ve ortamla uyumlu, zekidir.

BOĞA: Görsellik, madde ve somut güvence isteği olacaktır. Maddi konularda başarıyı kolay yakalar. Sabırlı, sorumluluk sahibidir.

İKİZLER: İletişim ve zihin aktiviteleri yoğun ve aktif olacaktır. Kişi meraklı, araştırmacı, eğitimci, iletişimci yönüyle ön planda olacaktır. Neşeli ve sayısız yeteneklidir.

YENGEÇ: Aile vurgusu, beslenme, barınma, anaçlık, koruma içgüdüsü yoğun olacaktır. Evcimendir. Evi, yuvası, kendi köşesi çok önem arz eder.

ASLAN: Kendi yöneticiliğindedir. Liderlik pozisyonu için en iyi konumdur. Güçlü hâkimiyet, sanatsal yetenekler, sahneye çıkma arzusu, ego ön planda olacaktır. Ben kralım vurgusu ağır basacaktır.

BAŞAK: Titizlik, temizlik, dakiklik, pratiklik, mükemmeliyet, hizmet vurgusu ağır basar. Disiplinli bir gündelik yaşam, çevreyi kontrol etme, düzenleme ve tertip konularıyla parlar.

TERAZİ: Zarif, uyumlu ve çekicidir. Kendini ikili ilişkilerle ortaya koyabilir ve denge problemleri yaşar. Hak ve adaletten yanadır.

AKREP: Güçlü bir sezgisellik, başarıya giden yolda ise sabit ve kararlı bir yapı olacaktır. Hayatında krizler olacaktır. Her şeyi fazlaca sorgulama da görülür.

YAY: Neşeli, esprili bir yapı, akılcı zekâ, keşifçi ve entelektüellik, felsefeye düşkünlük, yoğun seyahat etme arzusu, gölge yanında ise fanatizm ve abartı verebilir.

OĞLAK: Disiplin, sabır, vakur, ciddiyet, otorite olma kabiliyeti, yönetim becerisi, kariyer fırsatları, işkoliklik…

KOVA: Güneş Kovada ise idealist ve ileri görüşlü yapı ön plandadır. Sıra dışı ve farklı konular, sosyalleşme, arkadaşlar ve kalabalık gruplar arasında aranır olma verir.

BALIK: Sanatsal yönü, psişik yetenekleri güçlü olur. Kurban rolüne düşmemelidir. Fazla merhametli olabilir. Sınırsız empati, kabullenicilik vardır.