2022 yılına nasıl bir gökyüzüyle giriyoruz?

2022 yılına nasıl bir gökyüzüyle giriyoruz?
Astroloji

2022 yılına nasıl bir gökyüzüyle giriyoruz?

2021 yılının son iki ayında iki önemli tutulma gerçekleşti. Bir tanesi 19 Kasım tarihindeki Algoloid Ay Tutulması ve ikincisi ise 4 Aralık tarihindeki Yay burcunda Güneş Tutulması. Her ikisi çok etkin tutulmalar olup etkileri 2022 yılının ilk 6 ayında da hissedilmeye devam edecek.

Bu tutulmalardaki en önemli vurgu ekonomik piyasalara işaret etmekteydi. Ekonomi koşulları tüm dünyada zorlu bir sürece girdi ve içinde bulunduğumuz yıl ve önümüzdeki yılda zorlu piyasa koşulları içinde bulunacağımızı öngörebiliriz. Ekonomide ciddi sallantılar, bankalarla zorluklar, altında tutulamayan bir yükseliş, kâğıt paralarda değersizleşme ve dijital paraların daha revaçta olacağı yeni bir sürecin içinde olacağız. Tabii ki, alışmak kolay değil. Ama gökyüzü bizi farklı yollara itecek. Jüpiter ile Satürn gezegenlerinin Kova burcunda olması zaten dijital devrimi de bizlere anlatmakta. Yeni bir dünya düzeni, yeni yapılanmalar, ülkeler bazında marjinalleşme, yeni adaptasyon süreçleri, isyanlar, alışılagelmiş ekonomik yapıların çökmesi, değersizleşmesi, daha pratik, daha etkin finansman araçlarının devreye girmesi hep pek yakında karşımızda olacak diyebiliriz.

Bir de çok önemli bir Uranüs faktörü var ki, onu asla göz ardı edemeyiz. Uranüs Boğa burcunda ilerliyor. 2022 yılına Uranüs 10* Boğa burcunda giriyoruz. 2026 yılı sonuna kadar Boğa burcunu kat edecek. Yine ekonomik değerlerimizi, dünya ile ilgili değerleri, toprak, tabiat, tarım, öz değerlerimizi bir güzel sarsacak. Dünyada değişiklikler yaratacak. Bu süreç içinde kayda değer yer sarsıntıları gündemimizde olacak. Bu sebeple depreme dayanıklı evlerde oturmayı ihmal etmeyelim. Paramıza sahip çıkalım. Yatırımlarımızı dikkatli yapalım. Boyumuzdan büyük işlere girmeyelim. Dünyamıza sahip çıkalım. Birlik, bütünlük projelerine katılalım. Dünya ananın çığlığını hep birlikte duyalım ve ona ilgisiz kalmayalım. Kovadaki Satürn ve Jüpiter ile Boğadaki Uranüs bizden bunu istiyor. Unutmayalım.

1 Ocak 2022 göksel haritasında Venüs retro pozisyonda. Bu retro pozisyonu 28 Ocak tarihine kadar devam edecek. Venüs Boğa burcunun yöneticisi, yani aynı zamanda Boğadaki Uranüs’ü de yönetiyor. Venüs retroları özellikle kişisel değerlerimiz, ilişkilerimiz ve finans piyasalarındaki sıkıntılı süreçleri anlatır. Venüs’ün bu retrosu Oğlakta olduğu için Satürn tarafından baskılanıyor demektir. Disiplinli hareket etmek isteyen bir Venüs’ten söz ediyoruz. Venüsyen konular donuk hale dönüşür. Bu retro esnasında bireysel ve kolektif düzeyde bazı konularda önemli enerjiler açığa çıkacaktır. İlişkiler, finans ve aşk konuları, hükümetler, yerleşik sistemler, kadınlarla ilgili sağlık sorunları gündeme gelecektir. Bu sorunlar ortaya çıktığında sorumluluk almak şarttır. Belki de sorumluluk alamadığımız finansal konular da önümüze test olarak yeniden gelecektir. Sabrımız da sınanacaktır. Mantıklı kararlar almak, maddiyatın ön planda olduğu, ilişkilerde mesafeli ve kuralcı olduğumuz, ayaklarımızın daha sağlam yere basacağı, sağlam yatırımlara doğru yöneleceğimiz bir süreç olacak bu retro. Altında tarihî zirveyi yine bu retroyla ve sonrasında görebiliriz.

Bolluk ve bereket, şans gezegeni Jüpiter bu haritada 00* Balık burcunda. Kendi yönettiği burçta olması iyi bir gösterge, özellikle Balık ve Yay burçlarına güzel kısmetler getirebilir. Ama düğümlere kare açı yapması Boğa ve Akrepler için bazı zorluklara işaret ediyor.

Yine bu haritada en önemli yenilik olarak ay düğümlerinden bahsetmek isterim. Kuzey ve Güney Ay düğümü 19 Aralık 2021 tarihinde Yay-İkizler aksından Boğa-Akrep aksına geçti. Ve önümüzdeki 1,5 yıl bu aksta kadersel olaylar yaşatacak. Ay düğümleri 1,5 yılda bir burç değiştirir. Her 9 yılda bir kez de ters düğümlere yerleşir. 18,5-19 yılda da tüm turunu tamamlar. Kad Boğa-Gad Akrep aksı en son 2003-2004 yılları arasında yaşanmıştır. Bu tarihler arasında yaşananlarla ilgili karmik/kadersel dönüşler yaşayabiliriz. Kimimiz kaybettiklerimizi geri alabilir, kimimiz geçen 19 yılın sorgulamasını yapabiliriz. Güney ay düğümü Akrepte ve Kuzey ay düğümü ise Boğada olacak. Bu ne demek? Önümüzdeki tutulmalar bu aks üzerinde olacak ve Boğa ile Akrepin kapsadığı konular hayatlarımızda daha etkin olacak. Akrep burcu krizler, ölüm, yeniden doğuş ve sırlarla ilgilidir. Çok büyük olayların aydınlanacağı ama krizleri de beraberinde getireceğini söylemek yanlış olmaz. Boğa burcunun simgelediği maddi konular, ev, mal, mülk, özgüvenle ilgili kadersel değişimler yaşanacaktır. Ülkemizin haritasında Akrep stelyumu olduğundan büyük sır perdelerinin aralanacağını düşünebiliriz. Gizli örgütler ortaya çıkabilir. Mayıs 2020’den beri özellikle değişken burçlar (Balık, Başak, Yay, İkizler) bir hayli zorlandı ve artık bir nebze olsun nefes alacak.

Bu yeni Akrep-Boğa aksı ise sabit burçları daha çok etkileyecek (Aslan, Kova, Akrep, Boğa). Hayatlarında arınma çalışmaları ve testleri yaşayacaklar. En köklü değişimi Kova burçları yaşayabilir çünkü Satürn kov burcunda ve onlardan oldukça ciddiyet ve sorumluluk isteyecek. Boğadaki Uranüs de sabit burçlara ani değişimler getirebilir.

Balık, Oğlak, Başak ve Yengeç tutulmalarla birlikte hayatlarında olumlu değişimler yaşayacaklar.

Kuzey Ay Düğümü Boğadayken sabretmeyi, sadakati, tabiat anadan beslenmeyi, şükretmeyi, beş duyumuzla zevk almayı öğrenmeliyiz. Saplantılı, yıkıcı, kavgacı yönlerimizi törpülersek, sabırlı davranıp şükredersek bolluk bereketi yakalayabilir, sabırsız davranır, şikâyet enerjisini çalıştırırsak da zorlanacağımız ve yıpranacağımız bir yıl olacağını unutmamalıyız. Borç yapmamak, kredi almamaya çalışmak, kendi öz değerlerine sahip çıkmak, kendi başına ayaklarının üstünde durmaya çalışmak önemli. Yılın gündemi ekonomik kriz olduğundan sırtınızı belirsiz otoritelere yaslamayın, nüfuz, kollanma beklemeyin. Kendiniz üretmeye çalışın. Boğa üretim demektir. Kendi kaynaklarını yaratmak, bolluk ve refah içinde bir hayat yaşamak demektir. Başkalarından değil kendinizden beklemek en iyisi. Bu pozisyondaki düğümler kişiye mutlaka kendi kendine yetebilme misyonunu getirir. Akrepsel temaları geride bırakmalı ve kendi değerine sahip çıkmalı.

Kad’ı Boğada olanlar yeni fırsat ve hedeflere ulaşabilirler ama Kad’ı Akrepte olanlar ise yeni fırsat ve hedefler için imkân oluşturma dönemidir.

En büyük etkiyi Yükselen veya Güneş burcu Boğa, Ay düğümleri ve gezegen yerleşimleri sabit burçlarda (Akrep-Kova-Aslan) olanlarla aşağıdaki tarih aralığında doğanlar alacaktır. Bu kişiler için yeni fırsatlar, yeni hedefler, yeni tanışmalar ve yüksek enerjili yeni bağlantılar söz konusu olacaktır.

20 Şubat 1966 - 19 Ağustos 1967

10 Temmuz 1975 - 7 Ocak 1977

11 Eylül 1984 - 6 Nisan 1986

Yükselen Akreplerdeki vurgu: yeni ilişkilere başlama, aniden evlenme ve çocuk sahibi olma

Yükselen Boğalardaki vurgu: kendisini engelleyen birçok olay ve kişiden özgürleşme isteği ve ben algısını pekiştirme.

2022 yılındaki tutulma tarihleri:

30 Nisan 2022 tarihinde 10* Boğa burcunda bir Güneş tutulması yaşanacak.

16 Mayıs 2022 tarihinde 25* Akrep burcunda bir Ay tutulması yaşanacak.

25 Ekim 2022 tarihinde 2* Akrep burcunda bir Güneş tutulması yaşanacak.

8 Kasım 2022 tarihinde 15* Boğa burcunda bir Ay tutulması yaşanacak.

2022 yılı tutulmalar açısından regüler (olağan) bir yıl olacak.