ABD 22 Şubat 2022 tarihinden beri Pluto Dönüşü yaşamakta. 27*33’ Oğlakta bu birleşim gerçekleşti. Yok edici ve yenileyici, dönüştürücü, geri dönülmez enerji yaratan Pluto darbesinden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Pluton’a karşı birşey yapılamaz. Olması gereken olur. Çürüyen her şeyi yok eden bir enerjidir Pluton. Tahribatın sonunda, yıkımın sonunda farklı bir yapı ortaya çıkar.

Pluto Dönüşü yaklaşık 248 yıl gibi bir sürede gerçekleştiğinden hiçbir insan yaşamında Pluto Dönüşünü deneyimlemez, bu sadece ülkelere, uluslara mahsustur. Amerika’da bir önceki Pluto Dönüşü 246 yıl önce gerçekleşti ve bu da 4 Temmuz 1776 tarihi olarak kayıtlara geçti. Şimdi ise Pluto, Güneş etrafındaki tam tur dönüşünü tamamladı ve yeniden aynı noktaya geldi. Bu tarih de Philadelphia’da Amerika’nın Bağımsızlık Bildirgesinin imzalandığı tarihle aynı tarih. İlginçtir, bu dönüş Amerika’ya şans ve iyi bir değişim getirdi. Amerika hızlı bir değişim yaşayarak süper güç haline geldi. Astrolog Narayana Montufar’ın teorisine göre Pluton Amerika’nın gölge tarafını, ırksal ve ekonomik eşitsizlikleri destekleyen olumsuz kalıplarını ortaya çıkaracak.

Pluton Amerika’nın 2. evde yerleşik 27 derecedeki Plutonuyla kavuştu ve bu kavuşum 2024 ortalarına kadar Pluton’un 3 kez retro yapması sebebiyle o dereceye çok yakın olarak seyredecek. 27 derece Oğlak Mars’ın yücelim noktasıdır. Yani Pluto Dönüşünü o tarihe kadar ciddi şekilde yaşayacak. Pluto Amerika’nın ekonomisini, finans konularını, mali yapısını, para politikalarıyla ilgili alanını dönüştürmeye hazırlanıyor. Yeniden yapılandırmalar, dönüşümler faz faz gerçekleşecektir. Oğlak vurgusu konservatif güvenli önlemlerin alınmasıyla ilgilidir. Amerikan ekonomisinin böylesi zorlu bir süreci sürüyor olması tüm piyasaları etkileyecektir. Hayat pahalılığı, faiz artışları, enerji fiyatlarındaki artışlar, tedarik zincirinde kırılmalar, bankacılık sistemindeki tıkanıklıklar tüm dünya ülkeleri için geçerli olmak üzere kendini belli etmeye başlayacak.

Pluto mundan (dünya) astrolojide ulus ruhunun bilinçsiz isteklerini temsil eder. Bu dönüş 2. evde olduğundan değerlerin değişimi dönüşümü -ekonomik değerler, siyasi değerler, kültürel değerler- olarak değerlendirilebilir. 2008 yılından beri Pluto Oğlak burcunda ve Amerika’nın para ve özdeğer evinde bulunuyor. Bu arada neler yaşandı? Büyük Resesyona doğru aslında bir yolculuk başladı. 2020 yılında Satürn ile Jüpiter’in Pluto’yla kavuşmasıyla korona virüs pandemisi baş gösterdi. Bu da global ekonomiyi çok zorladı ve zorlamaya devam ediyor. 2 ile 8 aksında baskı bulunuyor. 2 evin teması sahip olmak ve 8. ev teması ise yenilemek. Buradaki mesaj şöyle okunabilir: sahip olduğumuzu yenilememiz ve yenilediğimizi de sahiplenmemiz.

Pluto yer altıdır, bilinmeyendir, dokunamadığımız, göremediğimiz, karanlık bir enerjidir, ruhun karanlık gecesidir. İlkel güçler ve tabu olan isteklerle ilgilidir. Biyolojik savaş, siyasi devrimlere işaret etmektedir. Titanik, volkanik, patlayıcı olabilir. Pluto’nun atom bombasının yaratıldığı zamanda keşfedildiği düşünülürse Pluto’nun büyük ve potansiyel olarak ne kadar imha edici bir gücü olduğu da akla gelmiyor değil. Amerikan halkı kolektif gölgesiyle karşı karşıya kalacak, eski yaralarını eşeleyecek, travmalarla yüzleşecek ve saklı gizli konular da ortaya çıkacak. Bu dönüşüm kaçınılmaz. Evrim kaçınılmaz olacak. Önemli olan Amerika’nın bu değişimi kucaklayıp kucaklamayacağı. Direnebilir de tabii ki.


22 Şubat’taki Pluto Dönüşünde Mars ve Venüs ile de kavuşum var.
Bu da dişi ve eril enerjinin füzyonunu, kutuplaşmalara denge getirebilecek olmasını, para ve kaynaklarla ilgili olarak da doğru ilişkiler içinde olma gerekliliğini anlatmakta. Venüs değerleri ifade etmekte ve Mars da doğru eylemi. Amerika acaba değerler ve kaynaklarla ilgili doğru eylemleri yapabilecek mi? Sağlıklı ve fonksiyonel bir toplumun taleplerine kişisel istekler ve ihtiyaçlar uyum sağlayacak mı? Bu döneme sevgi, denge ve uyumla katkı sağlanabilecek mi?

Pluto’nun dönüşüm skalasında iki eylem tipi oluşabilir. Şayet gereken değişikliklere kucak açılırsa, değişim kademeli olur ve yıkıcı olaylara gerek kalmaz. Ama direnç gösterildiği takdirde dönüşüm yıkıcı olabilir.

Tarihe bakıldığında Amerika’nın çağlardan beri değişimlere direnç gösterdiği görülmekte. Birçok siyasi, ekonomik, eğitimsel, teknolojik önemli konular göz ardı edilmiş. Kutuplaşma çok fazla. Amerika demokrasi ve özgürlükle parlayan bir devlet yerine başarısız olmuş gibi duruyor. Gittikçe artan kutuplaşmış halkıyla Amerikan demokrasisinin devam edebileceği konusunda kuşkular çok fazla.

Bu da Amerika’nın Pluto Dönüş testi olacak gibi. Ulusun ruhu testten geçecek. Acaba Amerika bu krizi atlatıp, dönüşümü gerçekleştirip yeniden doğmuş olarak önündeki 250 yıla hazır olacak mı? Ya da bu, sonun başlangıcı - yavaş bir çözülme ve çökmeyi mi getirecek?

Amerika’nın önündeki iki yıl kritik olacak. Oğlak vurgusu hiyerarşiyi, gelenekleri, otoriteyi ve statüyü anlatmakta. Toplum düzeninin yapısını sembolize etmekte. Amerika dünya lideri olarak statüsünü devam ettirebilecek mi? Oğlak sabırlı, dikkatli, tedbirlidir ama güvensizlik, pesimizm ve duyarsızlığa açık olabilir. Amerika sorumluluk yükünü kabul edecek mi yoksa uygun bir günah keçisi mi arayacak? Oğlak arketipi siyasi baskıyı, katı sosyal kanunları anlatır. Pluto bunları daha ekstreme itecektir.


Oğlak arketipi Yengeç arketipiyle dengelenmiş. Çünkü Yengeç Oğlağın tam karşı aksı, ve ikisi karşıt da olsa birbirinden etkilenir. Her ikisi de güvenliğe önem verir. Oğlak, güvenliği dış düzen şartları, kontrol ve otoriteyle arar. Yengeç ise güvenliği koruma, besleme ve şefkati kapsayan iç şartlarla arar. Amerika’nın doğum haritasında Oğlak Plutosu Yengeçteki Güneş, Merkür, Venüs ve Jüpiter tarafından dengelenmekte. Bu Yengeç stelyumu kökleri, ataları ve tarihi anlatmakta. Yengecin gölge yanı ihmaldir. Acaba Amerika, ulusal kimliğinin anaç, besleyici, şefkatli yönünü unuttu mu? Bu Yengeç stelyumu Amerika’nın 8 evinde. Burası cinsellik, ölüm ve yeniden doğuş evi. Bu da Amerika’yı duygusal olarak yoğun ve hisleriyle ilgili de güvensiz yapmakta. Burada öfke var, duygusal travma var ve derin şifa ihtiyacı var. Bu ulusla ilgili kölelik ve soykırım tarihi, yüzleşene ve çözülene kadar kolektif psikolojiyi meşgul etmeye devam edecek.

2. ev biyolojik yaşamımız için gerekli olan kaynakları anlatır. 8. ev ise bize yaşam, ölüm ve yeniden doğuş safhalarındaki yöntemleri anlatır. Pluto Dönüşünün bu hassas aksa değinmesi Amerika’nın doğum sancılarını, kuruluş zamanı sancılarını tetikleyebilecektir. Bu bir kolektif kimlik krizi olabilir.

Amerika bu testi nasıl geçecek bakalım? Kendini iyileştirebilecek mi? Ya da karanlığın pençesine mi düşecek?