Haber fotoğrafı: Maya Galimidi Birleşmiş Milletler'de


BM’ye bağlı Global Ekolojik Köyler Ağı’nın elçisi MAYA GALİMİDİ deneyimlerini Türkiye’ye taşıyor…

Çevre sorunları tüm dünyada giderek tırmanırken ekoloji yönelimli çalışmalar da hızla çoğalıyor ve çeşitleniyor. “Empower with Nature - Doğayla Güçlen” derneği bu alanda yurtdışındaki deneyimleri Türkiye’ye aktarmak ve var olan birikime Türkiye’den yerel katkı sağlamak amacıyla kısa bir süre önce kuruldu. Derneğin kurucusu Maya Galimidi bireyleri ve kurumları, ekoloji alanında dünyada gelişen kavram ve pratiklerle tanıştırmayı hedefliyor. Dünyanın dört bir yanında, çevre ve sürdürülebilirlik alanında çalışan 21 bilim insanı, yerel kültür temsilcisi, akademisyen, aktivist ve yazar bu amaçla bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Global Ekolojik Köyler Ağı’nın (Global Ecovillage Network) uluslararası elçisi olan Maya Galimidi yaşamının son 5 yılını çölde geçirmiş. “Necef çölü benim öğretmenim oldu” diyor ve ekliyor: “Hayatımızın vazgeçilmez parçaları olduğunu varsaydığımız şeyler olmadan da yaşamı sürdürebilmek çok büyük bir güç, özgürlük ve umut veriyor insana…”

Galimidi, ekolojik farkındalığın gelişmesini yeni neslin anlam arayışına, dünyanın geleceği için bir adım atma ihtiyacına bağlıyor ve farkındalığın yükselmesini “yeni bir gelecek hayali için en önemli ilk adım” olarak görüyor: “Ancak bunun için herkes çöle gitmek zorunda değil elbette! Evde ya da ofiste, büyük şehrin, iş ya da öğrenim hayatının merkezinde de ‘dünyamız için daha iyi bir gelecek’ çabasının parçası olmak mümkün. Üstelik bizim coğrafyamızda bu bilinç aslında kendiliğinden var. Yapmamız gereken, unutulan, ötelenen, bastırılan bu bilinci kazıyarak yeniden ortaya çıkarmak…”


Çamaşır makinesi bisiklet

Kaybedileni yeniden kazanmak
Maya Galimidi, çöl deneyimi sürecinde, bir yandan ‘çölde permakültür’ alanında uzmanlaşırken öte yandan Mısır, Ürdün ve Brezilya’da çeşitli projelerde yer almış, ‘sürdürülebilir yaşam’, ‘ekoloji ve amaç’, ‘ekolojik köyler’, ‘ekolojik teknolojiler’ başlıkları altında sayısız seminer vermiş.

Yardım etmek, kaynak sağlamak yerine, kaynakları geliştirmeyi, yaşamın sürdürebilirliğini öğretmenin ne kadar kıymetli olduğunu fark ettim. Şimdi bu alandaki birikimimi ve network’ümü kendi ülkeme taşıyacağım için seviniyorum.”

Galimidi, 2021 yılında kurulan dernek için, “Empower with Nature, yaşam alanlarını riske atan, iklim değişikliğine ve buna bağlı doğal felaketlere yol açan anlayışa, tüketim kültürüne, ‘uygarlık’ olarak dayatılan yaşam modellerine ve sosyal adaletsizliğe itirazı olan herkese seslenmesini amaçladık” diyor ve ekliyor: Burası insanı doğayla yeniden barıştırmayı, kucaklaştırmayı ve insana, yitirdiği duygularını, bilincini, yeteneklerini kazandırmayı hedefleyen bir deneyimsel eğitim kurumu. Birçok farklı disiplinin bilgisini kullanan; bu bilgileri, doğa içinde doğayla uyumlu yaşama, doğayı dinleme, hissetme, anlama deneyimi ile birleştiren, bunun için, alanın literatürüne geçmiş, özel teknikler kullanan bir eğitim ve deneyim pratiği sunuyoruz.”

Galimidi, derneğin kuruluş amacını ise şöyle aktarıyor: “Hem sosyal çevremiz, hem doğal çevremiz tükenme noktasında, kırmızı alarm veriyor. Üstelik bunların tükenme süreçleri birbirlerini güçlü bir şekilde etkiliyor ve süreci hızlandırıyor, şiddetlendiriyor. Bu döngünün kırılması lazım… Bunun yolu yalnızca hükümetlerden, uluslararası kurumlardan, BM’den gelecek aksiyonları beklemek değil; herkesin aksiyon alması lazım… Kişilere ve kurumlara büyük görev düşüyor. Geleceğimizle, çocuklarımızın geleceğiyle ilgili olarak bizi kuşatmış olan bu kâbustan, doğayla yeniden bağ kurarak ve kucaklaşarak uyanmak / kurtulmak için başka çare yok. Bunu sağlamak için, farklı disiplinlerin, farklı coğrafyaların ve farklı kültürlerin bilgi birikiminden ve deneyiminden yararlanmak, bunların hepsinden bir şeyler öğrenmek gerekiyor.”

Maya Galimidi
Ulus Özel Musevi Lisesi ve daha sonra Bilgi Üniversitesi - Halkla İlişkiler ve Sahne ve Gösteri Sanatları bölümlerinden mezun oldu. İngiltere’de devlet ve sağlık sektöründe konferans yöneticisi olarak çalıştı. Ardından Dünya Bakır Derneği’nin Global Organizasyon Yöneticisi oldu. Bu pozisyonda George Bush ve Colin Powell gibi politikacılarla çalıştı. 2013 yılında Türkiye’ye geldi. İnsan Kaynakları Zirvesi, Pazarlama Zirvesi, Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvelerinde yaklaşık 6.000 kişinin katıldığı konferansların içerik yöneticisi oldu. Sonrasında İsrail’in güneyinde ekolojik bir kibutz olan Lotan’da Permakültür eğitimi aldı ve üç yıl boyunca Kibutz Lotan Yaratıcı Ekoloji Merkezi’nin küresel iş geliştirme direktörü oldu. Avrupa, İsrail ve Amerika’daki üniversitelerle çalışıp mühendislik fakülteleri ile ekolojik teknolojiler üzerine, ve mimarlık fakülteleri ile doğal yapılar üzerine eğitim kampları düzenledi. Ortadoğu’da bölgenin dahil olduğu barış ve çevre projelerinde yer aldı. Kibutz Lotan’daki eko köy ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etme çalışmaları nedeniyle BM’e bağlı Küresel Ekolojik Köy Ağı’nın uluslararası temsilcisi oldu. 2021 yılında Empower with Nature derneğini (dokuz farklı ülkeden yirmi bir kişilik bir grup olarak) kurdu. Şu anda dernek, Avrupa Birliği’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sivil Alan projesinin bir parçası olarak, kadınların öğretmen olmaları için BM tarafından onaylanmış bir kapasite geliştirme programı yürütüyor. ABD Dışişleri’ne bağlı ‘Tech Camp’larda yeni geliştirilen bilgisayar oyunları için iklim krizi mentorluğu yapıyor.
Yüksek lisansını Wales Üniversitesi’nin Ekoloji ve Ruhsallık bölümünde yapmakta olan Galimidi’nin mastır tez konusu ise ‘Ekolojik Bilinç ve Doğada Öğrenme’ üzerine.

Bilgi için:
[email protected]
www.empowerwithnature.com
https://www.instagram.com/empowerwithnature/
https://www.facebook.com/Empowerwithnature