Acaba Tevrat (Tora), sayfalarında kayıtlı olan olayların piktogramları1 için bir kod kitabı mıdır?
İspanya’da üç uzman araştırmacı buna inanıyor ve Tekvin (Bereşit)2 kitabının daha ilk dört kelimesinde, Tanrı’nın adının kodlanmış olduğunu iddia ediyor.

Tevrat’taki gizem 
Üç İspanyol arkadaş -Guillermo Bergmann, Mercedes Navarro ve Daniel Rios- Tevrat’ın sözlerinde gömülü gizli bir kodun kilidini açmak için Kabala, gematria,3 matematik ve bilgisayar bilimini birleştirdi. Sonrasında Tevrat metnine bu kodlama işlevlerini uyguladıklarında, görüntüler (ağaçlar, aslanlar, Firavunlar ve hatta Kızıldeniz’in bölünmesi sırasında Musa) sayfalardan adeta fışkırdı.
Tevrat’ın görüntüler içerdiğini düşünen bu üç arkadaş, bunu ortaya çıkarabilmek için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini aylarca tartıştılar, ta ki… Tevrat’taki her kelime için gematria3 rakamlarını kullanıp sonrasında bu sayıları “binary code”4 (ikili kod)’a dönüştürdüklerinde, piktogram1 oluşturabileceklerini fark ettiler.
Bu konuda bir yöntem formüle etmek için de Frank Drake’in çalışmalarını kullandılar. Drake, Carl Sagan ve arkadaşları 1974’te, Porto Riko’daki Arecibo5 radyo teleskopundan, 25.000 ışık yılı uzaklıktaki küresel yıldız kümesi M13’e yıldızlararası özel kodlu bir radyo mesajı yollamışlardı…


Tevrat’ta, yaratılış bölümünde kodlanmış ağaç deseni (Sefart Kitabı’ndan)

Bereşit’in ilk dört kelimesi
Bu üç İspanyol arkadaş ilk önce, tam da sözlük anlamıyla “başlangıç”tan başlamaya karar verdiler ve Tevrat’ın ilk kitabı Bereşit’in2 ilk dört kelimesinin – בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת – (“Başlangıçta, Tanrı yarattı”), gematria3 değerini saptadılar.
Daha sonra, elde ettikleri bu dört rakamı binary-ikili4 sayı sistemine dönüştürdüler ve bilgisayardaki pikselli görüntüye benzer şekilde, “0” için beyaz kareler ve “1” için siyah kareler kullanarak bir bitmap6 ızgarasına yerleştirdiler.
Izgarayı doldurduklarında da önlerinde beliren Tanrı kelimesinin ‘אל’ şeklini, şaşkınlıkla izlediler: “Beliren ‘Alef’ harfi, araştırmalarımız sırasında, -özellikle de ayrıntılı el yazısı yönteminden şüphe duyduğumuzda- hissettiğimiz ‘vazgeçme ya da devam etme’ tereddütlerimizde bizler için bir ilham kaynağı oluşturdu. Tam da bu noktada, iç mücadelemiz, bunun bilerek yerleştirilmiş bir harf olduğu konusunda bir güvenceye dönüştü.”

Ortaya çıkan, desenin yarısı idi
Araştırmacılar, çalışmalarına devam ettikçe ilginç bir şeyi daha keşfettiler: ortaya çıkan piktogramlar,1 simetrik bir desenin sadece yarısı idi. Desenin tamamı, ızgaranın uzunluğu boyunca bir ayna yerleştirilince ortaya çıktı.
“Araştırmanın bu noktasında kendimize sorduğumuz sorulardan biri, resme bütünüyle bakmak için neden bir ayna kullanmamız gerektiği idi. Kabala’nın kökeni, ‘paralel ya da paralellik’ anlamına gelen ‘cabalah’ kelimesinde yer alır. Felsefi açıdan baktığımızda, ortaya çıkan görüntünün, Tevrat’ın gerçek ve ruhani birleşiminden geldiği sonucuna vardık.”
Ancak, ortaya çıkan görüntülerin ayna ile yansıtılması gerektiği konusunda bilimsel bir onaya gereksinim duydular; bunu da metnin kendisinden kanıtlama yoluna gittiler. Bunun için iki yöntem kullandılar. Birinci olarak; İbranice ‘ayna’ kelimesinin gematriasını,3 binary-ikili4 sayı sistemine dönüştürüp, Tevrat’ın ilk sekiz harfine çapraz referans verdiler. Bunu yaptıklarında ‘bağlantı aynası’ mesajı ortaya çıktı.
İkinci olarak, doğrulamak için de, Tekvin (Bereşit)2 kitabının (İbranice) ilk kelimesi olan “Bereşit”e (בראשית), Fibonacci dizisini uyguladılar. Daha sonra da diziyle, sadece çapraz referans harflerini okuduklarında çıkan mesaj: “aynada” anlamına gelen ‘בראי’ kelimesi oldu. Onlara göre bu mesaj, dosyanın geri kalanının kilidini açan bir ‘winzip’ koduna eşdeğerdi: “Her iki deney de şüpheye yer bırakmadı. Cevap olarak, Tevrat’ın içinde aynanın kullanımını bulduk.”
Üçlü bulgularına, Sefart adlı bir kitapta yer verdi. Sefart’ın açılımı: “Sefer” İbranice kitap anlamına gelir. “Art” da Nuh’un Gemisi’nden Yaşam Ağacı’na, Kutsal Tapınak’tan çeşitli yılanlara kadar Tevrat’ta yer alan hikâyelerin bitmap6 resimleriyle dolu olmasından kaynaklanıyor.
Ekip, Tevrat’ın beşinci kitabı Tesniye (Devarim)’in Bölüm 4, ayet 26-30’daki ‘garip tanrılar’ kısmında, bir Maya tapınağının, kanatlı Asur atlarının ve hatta İsa’nın çarmıha gerilmesinin görüntülerini buldu.


Binary-İkili sistemde oluşan çarmıha geriliş (Sefart Kitabı’ndan)

Örneklerin hepsi tarihî değildi. Modern İsrail Devleti’nin ilk başbakanı David Ben-Gurion, ya da roketlerin ve nükleer yıkımın kehanet imgeleri de görüntüler arasında açıklandı.
Üçlü, şimdiye kadar İbranice Tevrat’ın sadece %1’ini ‘tercüme’ ettiklerini belirtiyor. Çok daha fazla bulguyu ortaya çıkarma beklentisiyle, ekip başkalarını da bu çalışmaya katılmaları için davet ediyor. 

Bilim ve din arasındaki mücadele
Sefart isimli kitaplarında, “İnsanlığın entelektüel ve yaratıcı seviyesiyle ilgileniyoruz. Bu projeye katılmak isteyen herkes kabulümüzdür. Bir biyolog ya da dağcı, hiç fark etmez, bilgilerinizi bizimle açık bir şekilde paylaşmaktan kaçınmayın,” diye yazıyorlar.
Üçlü, bu projenin, kişisel düzeyde aralarında büyük bir dostluk oluşturduğunu ve Tevrat’ın potansiyelini farkına varmalarını sağladığını belirtiyorlar. Ancak, bu getirilerin kişisel bazda kalmamasını da umuyorlar.
Sefart’ın kişisel düzeydeki getirilerinin yanı sıra, bizler, süper bilgisayarların yardımıyla Kabalistik çevrede farklı bir kapı açmayı umuyoruz. Yıllar içerisinde, bilimin, çözülmemiş problemlere nasıl cevap bulacağını görmek bizi heyecanlandıracaktır. Yeni keşiflerin, bilimsel ve ruhani dünyalar arasındaki ‘çatlağı’ iyileştirebileceğini umuyoruz. Bilim ve din arasındaki sonsuz mücadeleyi sona erdirmek için her iki tarafta da bazı reformlara ve uzlaşmalara ihtiyaç var.” 

Dipnotlar
1 Piktogram ya da piktograf bir eşyayı, bir objeyi, bir yeri, bir işleyişi, bir kavramı resmetme yoluyla temsil eden semboldür. Bu sembollere dayalı yazı sistemine “piktografi” denir. Piktografi; temsili ve grafiksel çizimler şeklinde kullanılan bir anlatım biçimidir.
2 Tekvin-Bereşit, Tevrat’ın (Tora’nın) beş kitabından ilkidir; Yaratılış kitabı olarak da bilinir.   
3 Gematria, bir kelimedeki her harfin sayısal değeri bir araya getirildiğinde ulaşılan değerdir.
4 Binary-İkili sayı sisteminde sadece “0” ve “1” rakamları kullanılır. Desimal (onlu) sayıları, sadece iki rakamdan oluşan Binary (ikili) sayılarla tanımlayabilmek, sayısal sistemlerin iki voltaj seviyesini kullanarak farklı büyüklüklerin tanımlanmasının anlaşılmasını sağlar.
5 Arecibo mesajı, frekans modülasyonlu radyo dalgaları yoluyla, Arecibo radyo teleskobunun yenilenmesini kutlamak için yapılan 16 Kasım 1974 tarihindeki törende, yalnızca bir kez (tekrarlı değil) uzaya gönderildi. Mesaj, 1679 adet binary-ikilik sayı sistemi rakamından meydana gelmekteydi ve bunlar sütun ve satır olarak dizildiğinde bir desen oluşturmaktaydılar.
6 Bitmap-BMP; herhangi bir sıkıştırma yapmadan resmin özelliklerini tutan, Microsoft firmasına ait bir resim dosyası biçimidir. Sıkıştırma yapmadığı için PNG, JPEG gibi dosya biçimlerine göre çok daha fazla yer kaplar.

Kaynak
Donna Rachel Edmunds’un The Jerusalem Post’ta yayınlanan 30 Temmuz 2020 tarihli makalesi.