Yeni bir yılın ilk sayısındaki yazıyı kaleme alırken, umudun çağrışımlarından söz etmeyi yeğliyorum. Çünkü… Zaman vardır...