Fırtınaya tutulmuşçasına… Endişelerle dolu, kayıpların acıları matemleriyle hem-dem olmuş, bedensel, ruhsal ve zihinsel ...